banner tạm

Cập nhật lúc : 10:30 AM, 20/07/2021

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Phương tiện CSGT trưng dụng bị hỏng, ai phải bồi thường?

CSGT kiểm tra giấy tờ người vi phạm giao thông (Ảnh minh họa)

 
Việc trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện trong trường hợp thật cần thiết, phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản.
Trưng dụng tài sản là một trong các tình huống pháp lý được pháp luật ghi nhận trong Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008. Theo đó, “trưng dụng tài sản là việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia”.

Theo quy định, việc trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện trong trường hợp thật cần thiết, phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản.

Trường hợp các phương tiện được trưng dụng có hư hỏng thì cơ quan tổ chức trưng dụng phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 34 của Luật này.

Cụ thể, người có tài sản trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây: Tài sản trưng dụng bị mất; Tài sản trưng dụng bị hư hỏng; Người có tài sản trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng tài sản trực tiếp gây ra.

Mức bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng tài sản gây ra do người quyết định trưng dụng tài sản thỏa thuận với người có tài sản trưng dụng theo nguyên tắc quy định tại các Điều 35, 36 và 37 của Luật này.

Trường hợp không thỏa thuận được thì người quyết định trưng dụng tài sản quyết định mức bồi thường; nếu người có tài sản trưng dụng không đồng ý với mức bồi thường này thì vẫn phải chấp hành nhưng có quyền khiếu nại. Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản có thể thành lập hội đồng để xác định mức bồi thường.

Trường hợp người có tài sản trưng dụng không nhận bồi thường thì được ghi vào biên bản hoàn trả tài sản.

Trường hợp tài sản trưng dụng là tài sản Nhà nước giao cho các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bị mất hoặc bị hư hỏng thì được bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước để mua mới hoặc sửa chữa.
 
 
(Theo Báo Giao thông)

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản