banner tạm

Cập nhật lúc : 4:43 PM, 03/10/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm ô tô, xe máy

Quyền của chủ xe cơ giới khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự được lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Hỏi 
 
Tôi muốn hỏi, bảo hiểm với các phương tiện ô tô, xe máy có phải giấy tờ bắt buộc phải có khi tham gia giao thông không? Loại giấy tờ này phải còn hạn và hiệu lực sử dụng và trên đó phải ghi đúng thông tin biển số xe, trường hợp không có phải có số khung số máy (xe mới đi đăng ký chưa có biển số), vậy người dân tham gia bảo hiểm thì sẽ có quyền lợi gì?  
 
                               Độc giả ông Nguyễn Tiến Đạt (Thanh Xuân, Tp Hà Nội hỏi)
 
Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm ô tô, xe máy - ảnh 1
Ảnh Minh Họa.
 
Trả lời
 
Về các loại giấy tờ mang theo khi điều khiển phương tiện.
 
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ, một trong những loại giấy tờ người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 
Về quyền lợi của chủ xe cơ giới thì tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
 
Quyền của chủ xe cơ giới khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự được quy định tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Điều 17) gồm: 
 
Được lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 
Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin liên quan đến việc giao kết, thực hiện và huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm.
 
Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm mức phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
 
Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời theo hợp đồng bảo hiểm.
 
Chủ xe cơ giới là đơn vị sản xuất kinh doanh, phí bảo hiểm được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh; chủ xe cơ giới là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, phí bảo hiểm được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.
 
Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 
Về thời hạn và hiệu lực; thông tin trên Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự, trường hợp xe mới đi đăng ký:
 
Thông tư 126 /2008/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014) quy định Giấy chứng nhận bảo hiểmm trách nhiệm dân sự có các thông tin về Tên chủ xe, số CMTND, biển số, nhãn hiệu, số khung, số máy…
 
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC- BCA ngày  25  tháng 2  năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008: khi làm thủ tục cấp đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây viết gọn là xe cơ giới) chủ xe cơ giới phải xuất trình Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Như vậy, đối với các xe đăng ký mới chưa có biển số, Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự sẽ không phải ghi thông tin về biển số.
theo duongbo.vn

Bình luận

ĐÀO TRUNG CHÍNH - 04/10/2014

Tôi xin hỏi : Tôi ở thành phố Vinh - nghệ an ,nhưng có giấy phép lái xe mô tô do công an tĩnh hà tĩnh cấp năm 2001 ,bị mất hồ sơ ,nay tôi muốn đổi sang giấy phép mới thì làm những thủ tục gì ,xin cảm ơn .

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản