banner tạm

Cập nhật lúc : 10:24 AM, 17/11/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Thời gian đào tạo, sát hạch lại đối với người bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe

Người điều khiển phương tiện bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ không thời hạn sau 12 tháng  thì người lái xe mới được làm các thủ tục theo quy định để được đào tạo, sát hạch cấp mới Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
Hỏi

Trường hợp người điều khiển phương tiện bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ không thời hạn thì sau thời gian bao lâu người lái xe được làm các thủ tục để được đào tạo, sát hạch, cấp mới? Cơ quan nào chủ trì việc học và kiểm tra lại Luật giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ?
 
 
Thời gian đào tạo, sát hạch lại đối với người bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe - ảnh 1
Ảnh minh họa. 
Trả lời
 
- Theo quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:
 
Trường hợp người điều khiển phương tiện bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ không thời hạn thì Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ không còn giá trị sử dụng.

Sau thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ không thời hạn thì người lái xe mới được làm các thủ tục theo quy định để được đào tạo, sát hạch cấp mới Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
 
- Theo quy định tại khoản 4, điều 6 nghị định 34 /2010/NĐ-CP của chính phủ ngày 2/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:
 
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, tổ chức việc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ có thời hạn.

Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.
theo duongbo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản