banner tạm

Cập nhật lúc : 9:53 AM, 02/06/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Từ 1/6: Sang tên xe không chính chủ như thế nào?

Từ 1/6/2014, việc giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người sẽ theo quy định về đăng ký xe tại Thông tư 15/2014/TT-BCA.
Từ 1/6: Sang tên xe không chính chủ như thế nào?_vovgiaothong
Từ ngày 1/6/2014, việc giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người sẽ theo quy định mới 
(Ảnh minh họa)
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh
Theo quy định, trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm heo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này). 

Thông tư 15/2014 quy định, cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe. Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định). 

Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định). 

Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác
Thông tư 15/2014 quy định rõ, trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

- 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

- 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này). 

Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ tục quy định và giải quyết như sau:

- Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe.

- Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định thì viết giấy hẹn và thực hiện các thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe.

Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết sang tên, di chuyển xe theo quy định, ghi kết quả xác minh và ký xác nhận vào giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

- Trả cho người đang sử dụng xe: 01 phiếu sang tên di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hồ sơ gốc của xe để làm thủ tục đăng ký xe ở nơi chuyển đến.

- Lưu 01 phiếu sang tên, di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe, thông báo, niêm yết và kết quả xác minh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy hẹn quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 

Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến

Trong trường hợp này, thủ tục sang tên gồm: Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này); Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) và Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe; Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

Cơ quan đăng ký xe (nơi người đang sử dụng xe đăng ký thường trú) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ thủ tục quy định, kiểm tra thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

Người đang sử dụng xe phải làm gì?
Để có thể hoàn tất thủ tục sang tên cho xe không chính chủ, người sử dụng xe vần kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) và đến cơ quan Công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình. Trường hợp người đang sử dụng xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thì lấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị.

Nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế. 

Nộp hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp xe đã đăng ký tại tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ; sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe.
Theo VnMedia

Bình luận

Ngo tu linh - 11/09/2014

E mua xe chinh chu bien so ca mau ma e thuong tru tai q6 lam sao rut ho so goc de ve dang ky o noi e thuong tru

nguyễn em - 27/08/2014

Cho em hỏi ..e có chiếc xe .mang bks đồng nay.giờ em muống sang tên cho em ..nhưng xe mua qua nhiều người .giờ không có giây tờ mua bán .chuyển nhượng ..thủ tục như thế nào ...em ở sóc trăng ...

Đặng Văn Bình - 12/08/2014

xin hỏi hôm trước tôi có làm hồ sơ di chuyển xe từ thành phố HCM về Huyện để nộp cho công an. Khi hồ sơ được bên phía công an niêm phong và đóng dấu tôi gửi về nhà thì gia đình tôi không biết đã xé hồ sơ ra nên tôi đi nộp cho công an bên phía công an không nhận vậy giờ tôi phải làm như thế nào? địa điểm làm lại có mất thời gian dài không ? và mất bao nhiêu tiền ? xin cám ơn.

sang - 03/08/2014

xe e mua khong chinh chu co viet giay tay bao chanh chap e mua xe bien so tra vinh ma e muon sang ten o soc trang co duoc ko a

Tùng - 29/07/2014

Tôi ờ Phú Thọ. tôi có 1 chiếc xe honda benly hay gọi là xe 67. tôi mua từ 1 người bạn chơi xe cổ ở tỉnh Vĩnh Phúc. nhưng lúc mua ban xe dữa chúng tôi chỉ có giấy mua ban xe có xác nhận của xã nơi mua bán va đang ký xe, không có hồ sơ gốc do xe đã mua bán qua tay nhiều người nên hồ sơ gốc và các giấy tờ liên quan khác đã bị thất lạc, mất. Nay tôi muốn đang ký sang tên đổi chủ cho xe có được không và tôi phải làm những thủ tục gì? Xin cảm ơn!

Nguyễn Dự Hiệp - 29/07/2014

Em bị mất đăng ký xe, xe em đăng ký năm 2006 còn hồ sơ gốc do cơ.quan quản lý giữ hôm em đi khai báo và được công an viết giấy hẹn sau 1 tháng xong hết 1 tháng em tới và được trả lời là hồ sơ gốc xe của em không thấy và bị thất lạc vậy bây giờ em phải làm thế nào để xin cấp lại đăng ký. Câu trả lời xin gửi về cho em theo địa chỉ: nguyenduhiep1987@gmail.com. Em xin trân thành cám ơn quý Anh, Chị!

Thaivinh Nguyen - 29/07/2014

Hoi : em mua xe ma ben ban khong suat hoa don ban em lam the nao de sang ten duoc

nguyen dang tho - 23/07/2014

muon lam thu tuc sang ten xe may da mua qua nhieu doi chu, ma kg tin duoc nguoi chu chinh tren giay xe

nguyễn thị thanh thủy - 19/06/2014

cho hỏi mức thuế suất đóng thuế khi mua lại xe là bao nhiêu? cảm ơn!

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản