banner tạm

Cập nhật lúc : 2:54 PM, 15/05/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

An Giang: Cơ bản hoàn thành nâng cấp các tuyến đường giao thông đô thị Long Xuyên

 
Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, 161/168 tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn đã được hoàn thành nâng cấp đồng bộ với dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố.

Trong 168 tuyến, có 103 tuyến do phòng làm chủ đầu tư, 26 tuyến do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố làm chủ đầu tư, 39 tuyến do UBND các phường, xã làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí thực hiện các tuyến đường hơn 700 tỷ đồng. Qua đó, góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân, đảm bảo an toàn giao thông, thay đổi diện mạo thành phố.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý Đô thị đã tham mưu UBND thành phố thực hiện đề án xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành 49/64 công trình, kinh phí trên 14 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách và các tổ chức, nhân dân đóng góp).

Theo Báo An Giang

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản