banner tạm

Cập nhật lúc : 3:40 PM, 26/02/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

TNGT trong tháng 2 giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái

 
(UBATGTQG)- Chỉ tính riêng trong tháng 2, toàn quốc xảy ra 1.068 vụ, làm chết 534 người và làm bị thương 813 người. So với tháng 02/2019 giảm 227 vụ (giảm 17,53%), giảm 93 người chết (giảm 14,83%), giảm 219 người bị thương (giảm 21,22%)

Căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng hợp, báo cáo tai nạn giao thông (TNGT) tháng 02 năm 2020 như sau:

I. Tai nạn giao thông tháng 02/2020 (từ ngày 15/1/2020 đến 14/02/2020)

Toàn quốc xảy ra 1.068 vụ, làm chết 534 người và làm bị thương 813 người. So với tháng 02/2019 giảm 227 vụ (giảm 17,53%), giảm 93 người chết (giảm 14,83%), giảm 219 người bị thương (giảm 21,22%). Trong đó

1.     Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

Đường bộ:  Xảy ra 605 vụ, làm chết 522 người, bị thương 330 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 88 vụ (-12,7%), giảm 100 người chết (-16,08%), giảm 59 người bị thương (-15,17%).    

 Đường sắt: Xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (12,5%), tăng 4 người chết (100%), giảm 3 người bị thương (giảm 100%).

- Đường thuỷ: Xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, tăng 4 vụ (tăng 400%), tăng 3 người chết (tăng 300%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

- Hàng hải: Không xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (giảm 100%), số người chết và mất tích không thay đổi (0/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

2.     Va chạm giao thông:

Xảy ra 449 vụ, làm bị thương nhẹ 483 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 143 vụ (giảm 24,16%), giảm 157 người bị thương nhẹ (giảm 24,53%).

II. Tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/02/2020):

Toàn quốc xảy ra 2.368 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.125 người, bị thương 1.781 người. So với 2 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 454 vụ (giảm 16,09%), số người chết giảm 231 người (giảm 17,04%), số người bị thương giảm 385 người (giảm 17,77%). Trong đó:

1.     Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

Đường bộ: Xảy ra 1.291 vụ, làm chết 1.099 người, bị thương 683 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 209 vụ (-13,93), giảm 238 người chết (-17,8%), giảm 124 người bị thương(-15,37%).    

Đường sắt: Xảy ra 19 vụ, làm chết 17 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (19/19), tăng 7 người chết (70%), số người bị thương không thay đổi (4/4).

 Đường thuỷ: Xảy ra 11 vụ, làm chết 9 người, làm 2 người bị thương. So với cùng kỳ  trước, tăng 3 vụ (37,5%), tăng 1 người chết (12,5%), tăng 2 người bị thương (2/0).

 Hàng hải: Trong 2 tháng đầu năm không xảy ra tai nạn hàng hải. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ (-100%), giảm 1 người chết và mất tích (-100%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

2.     Va chạm giao thông:         

Xảy ra 1.047 vụ, làm bị thương nhẹ 1.092 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 246 vụ (giảm 19,03%), giảm 263 người bị thương nhẹ (giảm 19,41%)./.

Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản