banner tạm

Cập nhật lúc : 2:36 PM, 23/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

GIÁ VÈ TÀU TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014 GA SÀI GÒN


Ghi Chú

Tàu Thống Nhất

Tàu Địa Phương

SE2-....-SE16 Sài Gòn - Hà Nội SQN2 Sài Gòn - Quy Nhơn
TN4-...-TN20 Sài Gòn - Hà Nội SE22 Sài Gòn - Huế
SE1-....-SE15 Hà Nội - Sài Gòn SQ2 Sài Gòn - Quãng Ngãi
TN3-...-TN19 Hà Nội - Sài Gòn SPT2 - PT4 Sài Gòn - Phan Thiết
+ Tàu SE15/16 chạy từ Vinh - Sài Gòn -Vinh. SNT2 Sài Gòn - Nha Trang
SQN1 Quy Nhơn -Sài Gòn
SE21 Huế - Sài Gòn
SQ1 Quãng Ngãi - Sài Gòn
SPT1 - PT3 Phan Thiết - Sài Gòn
SNT1 Nha Trang - Sài Gòn

**********

Click vào mác tàu để tải giá vé

* Giá vé tàu Thống Nhất

    + Giai đoạn I: Thực hiện từ 14/01/2014 đến 19/01/2014

-Giá vé Tàu SE1, SE5, SE7 - SE2, SE6, SE8; SE3 - SE4SE9...SE17 - SE10...SE24.

-Giá vé Tàu TN1...TN21 - TN2...TN22; TN17.

    + Giai đoạn 2: Thực hiện từ 20/01/2014 đến 29/01/2014

-Giá vé Tàu SE1, SE5, SE7 - SE2, SE6, SE8; SE3 - SE4SE9...SE17 - SE10...SE24.

-Giá vé Tàu TN1...TN21 - TN2...TN22; TN17.

    + Giai đoạn 3: Thực hiện từ 30/01/2014 đến 02/02/2014

-Giá vé Tàu SE1, SE5, SE7 - SE2, SE6, SE8; SE3 - SE4SE10...SE24.

-Giá vé Tàu TN2...TN22; TN17.

    + Giai đoạn 4: Thực hiện từ 03/02/2014 đến 11/02/2014

-Giá vé Tàu SE1, SE5, SE7 - SE2, SE6, SE8; SE3 - SE4SE9...SE17 - SE10...SE24.

-Giá vé Tàu TN1...TN21 - TN2...TN22; TN18.

    +Giai đoạn 5: Thực hiện từ 12/02/2014 đến 21/02/2014

-Giá vé Tàu SE1, SE5, SE7 - SE2, SE6, SE8; SE3 - SE4SE9...SE17 - SE10...SE24.

-Giá vé Tàu TN1...TN21 - TN2...TN22; TN18.

 

*Giá vé tàu Địa Phương

    +Giai đoạn 1: Thực hiện từ 14/01/2014 đến 19/01/2014

-Giá vé Tàu SE21 - SE22SQN1 - SQN2SNT1 - SNT2SPT1 - SPT2.

    +Giai đoạn 2: Thực hiện từ 20/01/2014 đến 29/01/2014

-Giá vé Tàu SE21 - SE22SQN1 - SQN2SNT1 - SNT2, SNT4SQ1 - SQ2.

    +Giai đoạn 3: Thực hiện từ 30/01/2014 đến 02/02/2014

-Giá vé Tàu SE21 - SE22SQN1 - SQN2SNT1 - SNT2SQ2.

    +Giai đoạn 4: Thực hiện từ 03/02/2014 đến 15/02/2014

-Giá vé Tàu SE21 - SE22SQN1 - SQN2SNT1, SNT3 - SNT2, SNT4SQ1.

    +Giai đoạn 5: Thực hiện từ 16/02/2014 đến 21/02/2014

-Giá vé Tàu SE21SQN1SNT1.


**********

Bình luận

tran thi nga - 06/07/2014

Toi muon hoi hom nay 06/7/2014 tau SNT1 chay tu Nha Trang ve Sai Gon luc 19h vay ve toi Sai Gon may gio ngay 07/7/2014)?

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản