banner tạm

Cập nhật lúc : 2:58 PM, 23/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

KẾ HOẠCH PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH TẾT GIÁP NGỌ NĂM 2014 GA HÀ NỘI

 

I- KẾ HOẠCH CHẠY TÀU THỐNG NHẤT:

TÀU ĐI

Chiều Hà Nội-Sài Gòn

TÀU VỀ

Chiều Sài Gòn - Hà Nội

LỊCH CHẠY TRƯỚC TẾT

LỊCH CHẠY SAU TẾT

MÁC TÀU

GIỜ

ĐI

GIỜ

ĐẾN

MÁC TÀU

GIỜ

ĐI

GIỜ

ĐẾN

SE1

19h00

3h45

SE2

19h00

3h51

Chạy bình thường hàng ngày

Chạy bình thường hàng ngày

SE3

23h00

4h30

SE4

23h00

4h30

Chạy bình thường hàng ngày

Chạy bình thường hàng ngày

SE5

9h00

18h37

SE6

9h00

19h26

Chạy bình thường hàng ngày

Chạy bình thường hàng ngày

SE7

6h15

15h11

SE8

6h25

15h07

Chạy bình thường hàng ngày

Chạy bình thường hàng ngày

SE9

HNội

21h40

Đ.Hới

10h24

N.Trang

6h06

Sài Gòn

14h44

SE10

N.Trang

7h37

S.Gòn

21h50

HNội

14h43

Đ.Hới

3h05

TàuSE9chạy từ20/1đến hết ngày27/01/2014(Tức ngày 20 đến 27 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tàuSE10chạy từ22/01đến hết ngày29/01/2014từ Hà Nội đến Nha Trang và ngược lại. Riêng ngày 19/01/2014 không có tàu SE9. Tàu SE9 chạy các ngày 17, 18/01/2014 từ Hà Nội đến Sài Gòn. Tàu SE10 chạy các ngày 19, 20/01/2014 từ Sài Gòn đến Hà Nội.

TàuSE9chạy từ ngày05/02đến ngày16/02/2014, tàuSE10chạy từ ngày03/02đến14/02/2014từ Đồng Hới đến Sài Gòn và ngược lại.

SE11

Vinh

6h28

Sài Gòn

17h58

SE12

Sài Gòn

23h30

Vinh

9h44

TàuSE11chạy từ ngày17/01đến hết ngày31/01/2014(Tức ngày 17 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), tàuSE12chạy từ17/01đến hết ngày28/01/2014từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại. Các ngày 28, 29/01/2014 không có tàu SE11. Riêng các ngày 17 và 18/01/2014 tàu SE11 xuất phát tại Hà Nội.

TàuSE11/12chạy từ ngày03/02đến hết ngày16/02/2014(tức từ ngày 04 đến hết ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại.

 

SE13

8h25

2h10

SE14

8h30

2h08

Chạy từ ngày17/01đến hết ngày29/01/2014(Tức ngày 17 đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ).

TàuSE13/14chạy từ ngày05/02đến hết ngày17/02/2014(tức từ ngày 06 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

SE15

Vinh

17h30

Sài Gòn

5h40

SE16

Sài Gòn

10h00

Vinh

20h59

SE15chạy từ ngày17/01đến hết30/01/2014(Tức từ 17 đến 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tàuSE16chạy từ ngày18/01đến hết ngày29/01/2014từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại. Riêng các ngày 17 và 18/01/2014 tàu SE15 xuất phát tại Hà Nội.Các ngày 28 và 29/01/2014 không có tàu SE15.

TàuSE15/16chạy từ ngày03/02đến hết ngày16/02/2014(tức từ ngày 04 đến hết ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại.

SE17

12h40

7h30

SE18

11h50

5h20

Chạy từ ngày18/1/2014đến hết ngày28/01/2014(Từ ngày 18 đến 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Riêng ngày 19/01/2014 không có SE17/18.

TàuSE17/18chạy từ ngày04/02đến hết ngày15/02/2014(tức từ ngày 05 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

TN3

13h50

8h15

TN4

14h10

8h00

TN3chạy từ ngày17/01đến hết ngày28/01/2014(Tức từ 17 đến 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Tàu TN3 xuất phát ngày 26/01/2014 đến Đà Nẵng là ga cuối cùng. TàuTN4chạy từ ngày17/01đến hết ngày27/01/2014.

TàuTN3/4chạy lại từ ngày02/02đến hết ngày17/02/2014(tức từ 03 đến hết 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

TN5

15h40

10h32

TN6

15h45

9h28

TN5chạy từ ngày17/01đến hết ngày30/01/2014(Tức ngày 17 đến 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Riêng các ngày 18/01 và 29/01/2014 không có tàu TN5. Tàu TN5 ngày 27/01/2014 đến Đà Nẵng là ga cuối cùng. TàuTN6chạy từ ngày18/01/2014đến hết ngày28/01/2014.

TàuTN5/6chạy lại từ ngày03/02đến hết ngày18/02/2014(tức từ ngày 04 đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

 

TN7

20h40

13h49

TN8

20h30

13h45

 

Chạy từ ngày17/01đến hết ngày28/01/2014(Tức ngày 17 đến 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ).

 

TàuTN7/8chạy lại từ ngày04/02đến hết ngày15/02/2014(tức từ ngày 05 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

TN17

13h15

3h05

TN18

13h15

3h01

Chạy bình thường hàng ngày

Chạy bình thường hàng ngày

TN21

Thanh Hóa

13h40

Sài Gòn

2h34

TN22

Sài Gòn

16h20

Thanh Hóa

6h20

TàuTN21chạy từ18/01đến hết29/01/2014(tức ngày 18 đến 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tàuTN22chạy từ ngày18/01đến hết ngày28/01/2014(tức từ ngày 18 đến hết 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ) từ Thanh Hóa đến Sài Gòn và ngược lại. Riêng ngày 19/01/2014 không có tàu TN21.

TàuTN21chạy từ ngày03/02đến hết ngày15/02/2014. TàuTN22chạy từ ngày05/02/2014đến hết ngày17/02/2014.

SE24

Đà Nẵng

16h00

Hà Nội

13h05

Chạy các ngày2728/01/2014(Tức 27, 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ) từ Đà Nẵng đến Hà Nội.

Sau Tết không chạy.

Ghi chú: Các tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN17/18 chạy bình thường trong các ngày nghỉ Tết từ 30/01 đến 02/02/2014 (Tức 30, 1, 2, 3 Tết).

II- QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC BÁN VÉ TÀU THỐNG NHẤT:

1. Từ ngày 01/10/2013 bán vé 05 đôi tàu Thống Nhất chính (gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN17/18) chạy từ ngày 14/01 đến 19/01/2014. Từ ngày 10/10/2013 bán vé rộng rãi tất cả các tàu Thống Nhất chạy trong dịp Tết 2014.

2. Tổ chức nhiều phương thức bán vé:

Bán vé tại ga (ga A đường Lê Duẩn, ga B đường Trần Quý Cáp, trạm Long Biên). Tổ chức bán vé khứ hồi chiều Sài Gòn – Hà Nội; Bán vé tại các Đại lý bán vé tàu hỏa; Bán vé lưu động tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu; Bán vé qua tin nhắn SMS; Bán vé qua điện thoại đưa vé đến tận nhà miễn phí trong phạm vi dưới7Km qua số điện thoại 04-39423949.

3. Đối với các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn chạy trong thời gian cao điểm trước Tết từ ngày20/01/2014 đến hết ngày 29/01/2014 (tức từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ) và các đoàn tàu số lẻ chạy trong thời gian cao điểm sau Tết từ ngày 03/02/2014 đến hết ngày15/02/2014 (tức từ ngày mồng 4 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), ĐSVN quy định như sau:

+ Hành khách có nhu cầu trả lại vé, đổi vé phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ và mức khấu trừ lên 30% tiền vé.

+ Không áp dụng giảm giá cho các tập thể đi tàu trong thời gian cao điểm này.

+ Tổ chức chuyển đổi giường tầng 1 toa xe nằm điều hòa khoang 4 giường (Mỗi giường tầng 1 được bán thành 3 vé ghế ngồi), giá vé được tính bằng giá vé ngồi mềm tương ứng.

+ Tổ chức bán vé ghế phụ, giá vé ghế phụ bằng 80% giá vé thấp nhất đoàn tàu. Hành khách mua vé ghế phụ được bố trí ngồi bằng ghế nhựa.

+ Trong dịp cao điểm này, Đường sắt không tổ chức bán vé bổ sung, nối chặng cho hành khách trên tàu, hành khách phải có vé đi tàu hợp lệ mới được vào ga lên tàu. 

4. Đối với các đoàn tàu Thống Nhất chiều Sài Gòn – Hà Nội chạy trong thời gian cao điểm trước Tết từ ngày 20/01/2014 đến hết ngày 29/01/2014 (tức từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ): Khi mua vé có ga đi thuộc các ga từ Sài Gòn đến Nha Trang đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Nha Trang đến Hà Nội, hành khách phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận).

5. Hành khách mua vé đi tàu Thống Nhất số chẵn xuất phát tại Sài Gòn từ ngày 20/01 đến hết ngày29/01/2014 (tức từ ngày 20 đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ) và các tàu Thống Nhất số lẻ xuất phát tại Hà Nội từ ngày 03/02 đến hết ngày 15/02/2014 (tức từ ngày mồng 4 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) chỉ được mua tối đa 4 vé cho một lần mua, mua nhiều hơn 5 vé liên hệ Lãnh đạo Đội vé để giải quyết.

III- QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC BÁN VÉ TÀU ĐỊA PHƯƠNG:

1. Thời gian cao điểm Tết đối với các tàu Địa phương được quy định như sau:

+ Trước Tết: Kể từ 0h00 ngày 20/01 đến hết ngày 29/01/2014 (Từ 20 đến 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ).

+ Sau Tết: Kể từ 0h00 ngày 03/02 đến hết ngày 15/02/2014 (Từ 04 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

2. Việc giảm giá vé, trả lại vé, đổi vé với tàu khách Địa phương trong thời gian cao điểm như sau:

+ Không áp dụng giảm giá đối với các tập thể.

+ Tập thể, cá nhân mua vé loại chỗ giường nằm điều hòa không khí của các tàu tuyến Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội - VInh không đi tàu trả lại vé, đổi vé phải chịu mức khấu trừ lên 30% tiền vé.

+ Hành khách mua vé hành lý xe máy trong thời gian cao điểm nói trên nếu không đi tàu trả lại vé phải chịu khấu trừ 20% tiền vé.

3. Hành khách mua vé đi tàu Địa phương chạy trong thời gian từ 20/01 đến 15/02/2014 (tức 20tháng chạp năm Quý Tỵ đến 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) chỉ được mua tối đa 4 vé cho một lần mua, mua nhiều hơn 5 vé liên hệ Lãnh đạo Đội vé để giải quyết.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản