banner tạm

Cập nhật lúc : 10:6 AM, 03/06/2021

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Lễ trao giải năm 2020 và Phát động “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2021“

1.Tên Giải thưởng:

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021”

2. Đơn vị tổ chức: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

3. Thời gian

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày công bố Kế hoạch “Tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021” đến 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2021.

- Lễ trao giải dự kiến vào tháng 12/2021.

4. Thể loại tác phẩm tham dự

Tác phẩm báo chí dự Giải thưởng bao gồm các thể loại sau: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ảnh… thuộc loại hình Báo in, Báo điện tử.

Đối tượng tham dự

- Về tác giả: Tất cả các công dân Việt Nam, cá nhân hoặc nhóm tác giả.

- Về tác phẩm: Các tác phẩm có nội dung phù hợp theo quy định của Giải thưởng. Tác phẩm dự Giải thưởng phải được đăng trên các loại hình báo chí của cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động báo và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/11/2021.

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng bình xét và Tổ thư ký không được tham gia giải thưởng.

Cách thức gửi tác phẩm tham dự

a) Hồ sơ tham dự:

- Nhà báo, nhóm tác giả hoặc cá nhân có tác phẩm dự thi cần có văn bản của cơ quan báo chí gửi kèm chứng nhận những tác phẩm đó đã đăng trên báo; cá nhân không công tác tại cơ quan báo chí phải có xác nhận của cơ quan báo chí đăng tải tác phẩm.

- Đối với tác phẩm Báo in tham gia Giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt trên báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải.

- Đối với tác phẩm Báo điện tử tham gia Giải thưởng phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

- Đối với loạt bài: tối đa 5 kỳ, có tiêu đề (title) chung, và được đăng tải liên tục trên các số báo liền nhau.

- Tác phẩm ảnh báo chí (ảnh đơn, ảnh bộ) tham dự giải thưởng phải in ra, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

(Chi tiết tại thể lệ giải thưởng)

b) Nơi nhận tác phẩm tham dự: Các tác phẩm tham dự Giải thưởng gửi về Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021”. Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn.

CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng dành cho cá nhân

a) Cơ cấu giải thưởng:

+ 01 giải Đặc biệt.

+ 02 giải Nhất.

+ 05 giải Nhì.

+ 10 giải Ba

+ 15 giải Khuyến khích.

+ 01 giải ảnh Báo chí

Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng.

b) Giá trị giải thưởng:

+ Giải Đặc biệt: 20 triệu đồng/giải.

+ Giải Nhất: 10 triệu đồng/giải.

+ Giải Nhì: 7 triệu đồng/giải.

+ Giải Ba: 5 triệu đồng/giải.

+ Giải Khuyến khích: 2 triệu đồng/ giải.

+ Giải ảnh báo chí: 5 triệu đồng.

Cơ cấu và giá trị Giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của tác phẩm và nguồn kinh phí xã hội hóa. Quyết định của Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng là quyết định cuối cùng.

2. Giải thưởng dành cho tập thể

Ban Tổ chức trao 03 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất, mỗi giải trị giá 05 triệu đồng.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản