banner tạm

Tin mới nhất

Phim hoạt hình tuyên truyền ATGT trẻ em đi bộ và đi xe đạp

Phim hoạt hình tuyên truyền ATGT trẻ em đi bộ và đi xe đạp
 Liên hệ với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tải file đính kèm 11 phút: ntsc.vn@gmail.com / https://www.facebook.com/ntscvietnam

Tổ chức kiếm tra mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Tổ chức kiếm tra mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Liên hệ với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tải file đính kèm 18 phút: ntsc.vn@gmail.com / https://www.facebook.com/ntscvietnam

An toàn giao thông Hàng không

An toàn giao thông Hàng không
Liên hệ với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tải file đính kèm 15 phút: ntsc.vn@gmail.com / https://www.facebook.com/ntscvietnam

An toàn giao thông Tết Tân Sửu 2021

An toàn giao thông Tết Tân Sửu 2021
 Đã uống rượu bia không lái xe

3 Phóng sự xét xử giao thông

https://drive.google.com/file/d/1BCk2iqZ4s6BvKnkt-RhP5YcavPaIHEnR/view?usp=sharing

Tin tiêu điểm

Phim hoạt hình tuyên truyền ATGT trẻ em đi bộ và đi xe đạp

 Liên hệ với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tải file đính kèm 11 phút: ntsc.vn@gmail.com / https://www.facebook.com/ntscvietnam

Tổ chức kiếm tra mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Liên hệ với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tải file đính kèm 18 phút: ntsc.vn@gmail.com / https://www.facebook.com/ntscvietnam