banner tạm

Cập nhật lúc : 2:39 PM, 23/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Ban hành Quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ

Ngày 21/10, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT "Quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ".

Thông tư gồm 4 chương, 15 điều quy định cụ thể việc xếp hàng hóa trên xe ô tô bao gồm các nguyên tắc chung về xếp hàng hóa; các quy định về xếp hàng rời, xếp hàng bao kiện, xếp hàng trụ ống, xếp hàng vào công-ten-nơ và xếp công-ten-nơ trên xe ô tô.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan như người vận tải, người lái xe, người áp tải, người thuê vận tải, nguời xếp hàng hóa cũng như các tổ chức có liên quan đến hoạt động xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các địa phương).

Ngoài ra, Thông tư cũng quy đinh rõ, việc xếp hàng nguy hiểm lên xe ô tô được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Việc xếp hàng siêu trường, siêu trọng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ; Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải “Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ”.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.
Download văn bản tại đây
theo mt.gov.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản