banner tạm

Cập nhật lúc : 3:47 PM, 07/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Bảo đảm an toàn cho tàu cao tốc cánh ngầm hoạt động

Ngày 4/10, Bộ GTVT đã có Công văn số 10609/BGTVT-ATGT gửi các Cục Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam; các Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hải Phòng và các Công ty khai thác tàu cao tốc cánh ngầm về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu cao tốc cánh ngầm hoạt động.

Theo đó, Bộ BTVT yêu cầu các chủ tàu (công ty) khai thác tàu cao tốc cánh ngầm lắp đặt hệ thống AIS trên tàu để các cơ quan chức năng quản lý và giám sát hoạt động của tàu trên tuyến luồng; trước ngày 31/10/2013, chủ tàu cao tốc cánh ngầm một máy phải hoàn thành phương án đưa tàu vào vị trí an toàn, tránh va trôi hoặc chờ ứng cứu khi tàu bị sự cố chết máy trên luồng được Cảng vụ Hàng hải khu vực quản lý tuyến hoạt động của tàu xem xét, chấp thuận. Đơn vị khai thác cầu bến tại TP Hồ Chí Minh và TP Vũng Tàu phải bổ sung đệm chống va đảm bảo cho các tàu cao tốc cánh ngầm cập bến an toàn; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2013.

Bộ yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Hải Phòng quy định các khu vực khống chế tốc độ của tàu cao tốc cánh ngầm trên luồng hàng hải, thời gian hoàn thành trước ngày 31/10/2013; chủ trì, phối hợp với các Cảng vụ Đường thủy nội địa theo dõi, giám sát thường xuyên hành trình của tàu cao tốc cánh ngầm thông qua hệ thống AIS; tăng cường kiểm tra tàu biển, phương tiện thủy nội địa neo đậu, cập mạn làm hàng tại khu phao neo trên luồng hàng hải có tàu cao tốc cánh ngầm hoạt động; chủ trì, phối hợp với Chi cục Đăng kiểm khu vực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, chấp thuận phương án đưa tàu vào vị trí an toàn, tránh va trôi hoặc chờ ứng cứu khi tàu bị sự cố chết máy trên luồng (do chủ tàu trình) trong thời gian 05 ngày làm việc; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc khảo sát công bố luồng và lắp đặt báo hiệu đối với đoạn luồng từ phao số 7- 8 vào bến Cát Bà, hoàn thành trước ngày 30/11/2013.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các Sở GTVT tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa có tiếp nhận tàu cao tốc cánh ngầm; chỉ đạo các Cảng vụ Đường thủy nội địa trực thuộc trang bị VHF để liên lạc với phương tiện đang hoạt động trên luồng; thông báo thời gian xuất bến của tàu cao tốc cánh ngầm cho Cảng vụ Đường thủy nội địa tại bến đến; không cấp giấy phép rời cảng, bến cho tàu cao tốc cánh ngầm khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Vụ Vận tải chủ trì soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thiết bị giám sát hành trình tại Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày 27/4/2012 về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam; trình Bộ trưởng ban hành trong tháng 10/2013; tiếp tục rà soát toàn bộ các nội dung liên quan đến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT cho phù hợp với tình hình thực tế; trình Bộ trưởng ban hành trong Quý I năm 2014.

Vụ An toàn giao thông chủ trì, phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Chi tiết Công văntại đây

theo mt.gov.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản