banner tạm

Cập nhật lúc : 4:5 PM, 25/08/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Giảm 14,2% số người tử vong do TNGT so với cùng kỳ năm ngoái

 
(UBATGTQG)- Chỉ tính riêng trong 8 tháng. toàn quốc xảy ra 1.174 vụ, làm chết 551 người và làm bị thương 877 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 337 vụ (giảm 22,3%), giảm 78 người chết (giảm 12,4%), giảm 249 người bị thương (giảm 22,11%)

Căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng hợp, báo cáo tai nạn giao thông (TNGT) tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 như sau:

I. Tai nạn giao thông tháng 8/2020 (từ ngày 15/7/2020 đến 14/8/2020)

Toàn quốc xảy ra 1.174 vụ, làm chết 551 người và làm bị thương 877 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 337 vụ (giảm 22,3%), giảm 78 người chết (giảm 12,4%), giảm 249 người bị thương (giảm 22,11%). Trong đó:

 1. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

Đường bộ:

Xảy ra 671 vụ, làm chết 537 người, bị thương 378 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 112 vụ (-14,3%), giảm 72 người chết (-11,82%), giảm 71 người bị thương (-15,81%).

Đường sắt:

Xảy ra 15 vụ, làm chết 10 người, bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (-21,05%), giảm 9 người chết (-47,37%), sô người bị thương không thay đổi (5/5).

- Đường thuỷ:

Xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ  trước, giảm 1 vụ (-16,67%), tăng 2 người chết (200%), giảm 2 người bị thương (-66,67%).

- Hàng hải:

Xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (2/2), tăng 1 người chết (1/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

 2. Va chạm giao thông:

Xảy ra 481 vụ, làm bị thương nhẹ 493 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 220 vụ (giảm 31,38%), giảm 176 người bị thương nhẹ (giảm 26,31%).

II. Tai nạn giao thông 8 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/8/2020):

Toàn quốc xảy ra 9.170 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.342 người, bị thương 6.727 người. So với 8 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.161 vụ (giảm 19,07%), số người chết giảm 754 người (giảm 14,8%), số người bị thương giảm 1.860 người (giảm 21,66%). Trong đó:

 1. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

Đường bộ:

Xảy ra 5.153 vụ, làm chết 4.244 người, bị thương 2.730 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 709 vụ (-12,09%), giảm 728 người chết (-14,64%), giảm 465 người bị thương(-14,55%).

 Đường sắt:

Xảy ra 66 vụ, làm chết 53 người, bị thương 15 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 45 vụ (giảm 40,54%), giảm 39 người chết (-42,39%), giảm 25 người bị thương (giảm 62,5%).

Đường thuỷ:

Xảy ra 44 vụ, làm chết 37 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ  trước tăng 6 vụ (tăng 15,79%), tăng 18 người chết (tăng 94,74%), giảm 2 người bị thương (-28,57%).

Hàng hải:

Xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (9/9), giảm 5 người chết và mất tích (giảm 38,46%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

 2. Va chạm giao thông:         

Xảy ra 3.898 vụ, làm bị thương nhẹ 3.977 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.413 vụ (giảm 26,61%), giảm 1.368 người bị thương nhẹ (giảm 25,59%)./.

Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản