banner tạm

Cập nhật lúc : 9:52 AM, 27/07/2021

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Sáng nay, ngày 27/7/2021 Bộ Giao thông Vận tải đã có Công văn số 7630/BGTVT-VT gửi các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

 
Công văn đề nghị các Tinh, Thành phố tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg
Để ưu tiên, tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu,xe đưa đón công nhân, chuyên gia của doanh nghiệp được lưu thông đi, đến hoặc
đi qua khu vực, địa phương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Bộ
Giao thông vận tải (GTVT), các địa phương đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt
Nam, Sở GTVT lập tuyến “Luồng xanh”, xây dựng phần mềm để cấp Giấy nhận
diện có mã QRCode. Đến nay, các cơ quan chức năng đã cấp được 36.912 xe. Tuy nhiên, vẫn còn một số phương tiện chưa được cấp mã QRCode do hệ thống phần mềm liên tục bị tấn công từ sáng ngày 26/7/2021, ảnh hưởng đến việc cấp mã QRCode cho các phương tiện vận tải, nên ảnh hưởng đến một số phương tiện chưa được cấp mã QRCode có nhu cầu lưu thông phục vụ vận tải hàng hoá thiết yếu.
Nhằm khắc phục tình trạng trên, bảo đảm vận chuyển hàng hoá thiết yếu, đưa
đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp được lưu thông thông suốt, an
toàn và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT đề nghị Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện:
1. Trường hợp các phương tiện vận tải hàng hoá thiết yếu, vận chuyển công
nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp đã được cấp Giấy nhận diện phương tiện
(có mã QRCode) còn hiệu lực, người điều khiển phương tiện có Giấy chứng nhận
kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 còn giá trị (trong vòng 72 giờ kể từ
khi có kết quả xét nghiệm), lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát không kiểm tra
các phương tiện này khi lưu thông qua chốt theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, Văn bản số 5886/BYTMT ngày 22/7/2021.
2. Trường hợp các phương tiện vận tải hàng hoá thiết yếu, vận chuyển công
nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp chưa được cấp kịp thời Giấy nhận diện
phương tiện (có mã QRCode), nhưng người điều khiển phương tiện này đã có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 còn giá trị (trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) thì lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cho xe lưu thông qua chốt sau khi đã kiểm tra Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2.

3. Việc bố trí các chốt kiểm soát được tổ chức thành nhiều điểm, các điểm có
khoảng cách và diện tích phù hợp, lực lượng chức năng thực hiện phân loại phương tiện để đưa vào kiểm soát tại từng điểm, không kiểm tra phương tiện trên đường để đảm bảo tuyệt đối không ùn tắc giao thông trên tuyến.
4. Các đơn vị chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc
thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải tại
các đầu mối hàng hóa, điểm đi, điểm đến.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản