banner tạm

Cập nhật lúc : 9:24 AM, 06/08/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tiếp nhận thông tin về TNGT đường sắt 24/24h

Đây là một trong những nội dung quy định tại Văn bản số 7733 Bộ GTVT vừa ban hành.
Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường sắt VN, Tổng công ty Đường sắt VN tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường bảo đảm ATGT đường sắt; rà soát các nội dung quy định về giải quyết sự cố, TNGT đường sắt, đặc biệt là quy định về báo tin tai nạn phải kịp thời, chính xác… 

Trong thời gian chờ ban hành quy định mới về giải quyết sự cố, TNGT đường sắt, Bộ GTVT yêu cầu 2 đơn vị nói trên tiếp tục thực hiện quy định tại các Điều 18, Điều 19, Điều 20… của Thông tư 15. Các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn do tàu đâm ô tô, tai nạn có lật đổ đầu máy, toa xe ngoài việc báo tin theo quy định tại Thông tư 15, người và tổ chức có trách nhiệm báo tin ngay tới lãnh đạo Cục Đường sắt VN, Tổng công ty Đường sắt VN. Các vụ tai nạn phải tổ chức cứu hộ, có nguy cơ ách tắc chính tuyến nhiều giờ, lãnh đạo  2 đơn vị này phải báo cáo ngay lãnh đạo Bộ GTVT các biện pháp giải quyết kịp thời sự cố và cập nhật thường xuyên quá trình giải quyết sự cố. Thông tin về sự cố và TNGT đường sắt sẽ được tiếp nhận 24/24h, công khai số điện thoại, fax và hộp thư điện tử của bộ phận thường trực.


giaothongvantai.com

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản