banner tạm

Cập nhật lúc : 2:48 PM, 26/05/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

529 người tử vong vì TNGT trong tháng 5/2020

 
(UBATGTQG)- Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an, trong tháng 5, toàn quốc xảy ra 998 vụ, làm chết 529 người và làm bị thương 660 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 328 vụ (giảm 24,74%), giảm 29 người chết (giảm 5,2%), giảm 415 người bị thương (giảm 38,6%).

Căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng hợp, báo cáo tai nạn giao thông (TNGT) tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 như sau:

 I. Tai nạn giao thông tháng 5/2020 (từ ngày 15/4/2020 đến 14/5/2020)

Toàn quốc xảy ra 998 vụ, làm chết 529 người và làm bị thương 660 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 328 vụ (giảm 24,74%), giảm 29 người chết (giảm 5,2%), giảm 415 người bị thương (giảm 38,6%). Trong đó:

 1.     Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

- Đường bộ: Xảy ra 608 vụ, làm chết 518 người, bị thương 283 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 92 vụ (-13,14%), giảm 35 người chết (-6,33%), giảm 123 người bị thương (-30,3%).      

- Đường sắt: Xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (-55,56%), giảm 2 người chết (-40%), giảm 2 người bị thương (-100%).

- Đường thuỷ: Xảy ra 7 vụ, làm chết 7 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, tăng 4 vụ (133,3%), tăng 7 người chết (7/0), giảm 1 người bị thương (-100%).

- Hàng hải: Xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (100%), tăng 1 người chết (1/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).         

2. Va chạm giao thông: Xảy ra 377 vụ, làm bị thương nhẹ 377 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 236 vụ (giảm 38,5%), giảm 289 người bị thương nhẹ (giảm 43,4%).

II. Tai nạn giao thông 5 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/5/2020):

Toàn quốc xảy ra 5.508 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.667 người, bị thương 3.965 người. So với 5 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.271 vụ (giảm 18,75%), số người chết giảm 461 người (giảm 14,74%), số người bị thương giảm 1.289 người (giảm 24,53%). Trong đó:

 1.     Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

- Đường bộ: Xảy ra 3.069 vụ, làm chết 2.603 người, bị thương 1.536 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 479 vụ (-13,5%), giảm 474 người chết (-15,4%), giảm 463 người bị thương(-23,16%).

- Đường sắt: Xảy ra 36 vụ, làm chết 31 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 19 vụ (giảm 34,55%), giảm 4 người chết (-11,43%), giảm 17 người bị thương (giảm 70,83%).

- Đường thuỷ: Xảy ra 32 vụ, làm chết 31 người, làm bị thương 4 người. So với cùng kỳ  trước tăng 8 vụ (tăng 33,33%), tăng 18 người chết (tăng 138,46%), tăng 3 người bị thương (300%).

- Hàng hải: Xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (5/5), giảm 1 người chết và mất tích (giảm 33,33%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

2. Va chạm giao thông: Xảy ra 2.366 vụ, làm bị thương nhẹ 2.418 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 781 vụ (giảm 24,82%), giảm 812 người bị thương nhẹ (giảm 25,14%)./.

Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản