banner tạm

Cập nhật lúc : 2:31 PM, 26/09/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Mời tham gia viết đề xuất nghiên cứu việc sử dụng ĐTDĐ khi tham gia giao thông

(UBATGTQG)- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kính mời các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý nghiên cứu tham gia viết đề xuất nghiên cứu “Ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 
 
Mời tham gia viết đề xuất nghiên cứu việc sử dụng ĐTDĐ khi tham gia giao thông - ảnh 1
 
Thực hiện Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Công ty TNHH FORD Việt Nam năm 2016, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn góp phần xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam. Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Công ty TNHH FORD triển khai nghiên cứu “Ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”.
Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trân trọng kính mời các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý nghiên cứu về an toàn giao thông tại Việt Nam tham gia viết đề xuất nghiên cứu “Ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông” và gửi về Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trước ngày 15/10/2016. Hướng dẫn chi tiết về nghiên cứu, địa chỉ gửi kèm trong phụ lục.
Hướng dẫn phụ lục download tại đây
Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản