banner tạm

Cập nhật lúc : 11:8 AM, 05/10/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Mời viết đề xuất “Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến người tham gia giao thông”

 
(UBATGTQG)- Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trân trọng kính mời các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý nghiên cứu về an toàn giao thông tại Việt Nam tham gia viết đề xuất “Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến người tham gia giao thông”.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) năm 2016. Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai “Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến người tham gia giao thông”.  

Nghiên cứu đánh giá tác động của môi trường, tình trạng ô nhiễm môi trường đến hành vi tham gia giao thông cũng như sức khỏe của người tham gia giao thông trên các khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở đánh giá các mức độ ảnh hưởng khác nhau, đề tài sẽ đề xuất chiến lược, chính sách và các giải pháp xây dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn, vì sức khỏe cộng đồng. Lộ trình áp dụng các giải pháp cũng được khuyến nghị cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất phương tiện và người tham gia giao thông.

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trân trọng kính mời các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý nghiên cứu về an toàn giao thông tại Việt Nam tham gia viết đề xuất “Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến người tham gia giao thông” và gửi về Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trước ngày 15/10/2016. Hướng dẫn chi tiết về nghiên cứu, địa chỉ gửi kèm trong phụ lục.

Download phụ lục hướng dẫn tại đây
Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản