banner tạm

Cập nhật lúc : 10:7 AM, 28/10/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí trong tháng 10

(UBATGTQG)- Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng hợp, toàn quốc xảy ra 1.299 vụ, làm chết 580 người và làm bị thương 1.021 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 277 vụ (giảm 17,58%), giảm 79 người chết (giảm 11,99%), giảm 233 người bị thương (giảm 18,54%). 

I/ Tai nạn giao thông tháng 10/2020 (từ ngày 15/9/2020 đến 14/10/2020)

Toàn quốc xảy ra 1.299 vụ, làm chết 580 người và làm bị thương 1.021 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 277 vụ (giảm 17,58%), giảm 79 người chết (giảm 11,99%), giảm 233 người bị thương (giảm 18,54%). Trong đó:

1. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

 Đường bộ: Xảy ra 733 vụ, làm chết 578 người, bị thương 394 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 73 vụ (-9,06%), giảm 71 người chết (-10,94%), giảm 82 người bị thương (-17,23%).

 Đường sắt: Xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 9 vụ (-81,82%), giảm 7 người chết (-87,5%), tăng 1 người bị thương (100%).

- Đường thuỷ: Xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, giảm 5 vụ (-71,58%), giảm 1 người chết (-50%), số người bị thương không thay đổi.

- Hàng hải: Không xảy ra vụ tai nạn hàng hải nào.  So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (0/0), số người chết không thay đổi (0/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

 2. Va chạm giao thông: Xảy ra 562 vụ, làm bị thương nhẹ 625 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 190 vụ (giảm 25,27%), giảm 152 người bị thương nhẹ (giảm 19,56%).

II/ Tai nạn giao thông 10 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/10/2020):

Toàn quốc xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.456 người, bị thương 8.630 người. So với 10 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.598 vụ (giảm 18,23%), số người chết giảm 862 người (giảm 13,64%), số người bị thương giảm 2.243 người (giảm 20,63%). Trong đó:

1. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

 Đường bộ: Xảy ra 6.582 vụ, làm chết 5.348 người, bị thương 3.500 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 768 vụ (-10,45%), giảm 827 người chết (-13,39%), giảm 561 người bị thương(-13,81%).

 Đường sắtXảy ra 73 vụ, làm chết 58 người, bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 59 vụ (giảm 44,7%), giảm 51 người chết (-46,79%), giảm 24 người bị thương (giảm 57,14%)

Đường thuỷ: Xảy ra 52 vụ, làm chết 41 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ  trước tăng 2 vụ (tăng 4%), tăng 20 người chết (tăng 95,24%), giảm 2 người bị thương (-28,57%).

 Hàng hải: Xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (10/10), giảm 4 người chết và mất tích (giảm 30,77%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

 2. Va chạm giao thông: Xảy ra 4.936 vụ, làm bị thương nhẹ 5.107 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.773 vụ (giảm 26,43%), giảm 1.656 người bị thương nhẹ (giảm 24,49%)./.

Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản