banner tạm

Cập nhật lúc : 1:44 PM, 02/07/2018

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

THÔNG BÁO LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TTATGT 6 THÁNG ĐẦU NĂM

 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm.

- Thời gian: 8h00 ngày 05 tháng 7 năm 2018 

- Văn phòng chính phủ sẽ có văn bản mời các địa phương.

 Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trân trọng thông báo:
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm.

- Thời gian: 8h00 ngày 05 tháng 7 năm 2018 (Thứ 5)

- Văn phòng chính phủ sẽ có văn bản mời các địa phương.

- Đề nghị Văn phòng Ban báo cáo Trưởng ban để biết lịch họp. 
Trân trọng./.
Hoàng Lê

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản