banner tạm

Cập nhật lúc : 2:43 PM, 28/12/2018

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TTATGT NĂM 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TTATGT NĂM 2018
Kính gửi Ban An toàn giao thông các tỉnh/TP trực thuộc TW
 
VÌ LÝ DO LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ,
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trân trọng thông báo THAY ĐỔI thời gian diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2018
Thời gian tổ chức mới cụ thể như sau
 
Thời gia: 8h00 ngày 04 tháng 01 năm 2019 (Thứ Sáu)
Chủ trì: Đ/c Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
 
Giấy mời Hội nghị sẽ do Văn phòng Chính phủ gửi cho các địa phương
Đề nghị Văn phòng ban báo cáo lãnh đạo Ban ATGT chuẩn bị tham dự hội nghị.
Trân trọng./.
Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản