banner tạm

Cập nhật lúc : 8:32 AM, 04/11/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

THÔNG ĐIỆP TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN TỬ VONG VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG

​Thực hiện Kế hoạch số 411/KH-UBATGTQG ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2015, công văn số 5591/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2015, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp triển khai một số nội dung sau:

- Các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở phát thanh thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong tuần từ ngày 09-13/11/2015.

- Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong Lễ chào cờ sáng thứ hai ngày 9/11/2015.
- Đối với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp phát thanh thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong tuần từ ngày 09 -13/11/2015.
Ban An toàn giao thông các tinh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương triển khai thực hiện/.

Chi tiết download:
Thông điệp phát thanh tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông


ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản