banner tạm

Cập nhật lúc : 10:54 AM, 20/09/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Xử phạt việc dán khẩu hiệu đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách

(UBATGTQG)- Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến dán khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” chỉ áp dụng đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, không áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hóa. 

Nhằm làm rõ hơn quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc dán khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” trên xe ô tô kinh doanh vận tải, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao đổi với các cơ quan tham mưu của Bộ Giao thông vận tải và trân trọng thông tin tới Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí như sau:

Quy định việc dán khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” trên xe ô tô: Theo quy định tại Thông tư số 63/2014/TT- BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ: khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” được niêm yết bên trong, tại vị trí lái xe dễ nhận biết, của các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, không áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hóa (điểm c khoản 4 điều 10; điểm b khoản 4 điều 26; điểm b khoản 1 điều 37; khoản 1 điều 44; khoản 1 điều 46 của Thông tư 63/2014/TT- BGTVT).

Về xử lý vi phạm hành chính: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2016, quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải không niêm yết hoặc niêm yết không chính xác, đầy đủ theo quy định trên xe ô tô chở hành khách về: biển số xe; khối lượng hành lý miễn cước; số điện thoại đường dây nóng; khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết (theo điểm đ khoản 2 điều 28 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP).

Như vậy, việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến dán khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” chỉ áp dụng đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, không áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hóa. Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trân trọng đề nghị Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí phổ biến thông tin nêu trên để các cơ quan liên quan, các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe và người dân biết, thực hiện; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT và các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải để các đơn vị kinh doanh và người dân có đầy đủ thông tin triển khai, thực hiện.

Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản