banner tạm

Cập nhật lúc : 9:6 AM, 09/01/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

10 sự kiện nổi bật của Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2013

2013 được coi là một năm nhiều thành công của Tổng cục Đường bộ VN trên các mặt công tác. Sáng nay (9/01/2013), Q. Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Thắng đã công bố 10 sự kiện nổi bật trong hoạt động của Tổng cục năm 2013.
(1) Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ngày 21/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 60/2013/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, thực hiện chức năng quản lý nhà nước là chính của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Triển khai Quyết định 60, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập 4 Cục Quản lý đường bộ khu vực và 26 chi cục Quản lý đường bộ, đảm bảo tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ công tác quản lý bảo trì đường bộ, ngăn ngừa sự xuống cấp của cầu đường và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong bảo trì đường bộ theo phương châm “lấy đường làm trung tâm”.

(2) Tổ chức đấu thầu đặt hàng; nghiệm thu theo tiêu chí đầu ra.

Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, sửa chữa đường bộ; xây dựng và phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ quản lý, sửa chữa thường xuyên; nghiệm thu theo tiêu chí đầu ra.

Nghiệm thu theo tiêu chí chất lượng đầu ra là cơ sở để các đơn vị được giao quản lý sửa chữa thường xuyên chủ động phát huy kinh nghiệm và sự sáng tạo của người lao động, quan tâm đúng mức công tác quản lý, sửa chữa kịp thời hơn hư hỏng phát sinh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao thu nhập cho người lao động và lợi nhuận của doanh nghiệp.
 
10 sự kiện nổi bật của Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2013 -1
Nghiệm thu theo tiêu chí chất lượng đầu ra đã nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
 
(3) Sau nhiều năm chưa được quan tâm đúng mức, lần đầu tiên, công tác đào rãnh thoát nước được chỉ đạo quyết liệt trên phạm vi toàn bộ hệ thống quốc lộ.

Ngày 21/8/2013, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN về việc tăng cường giải quyết công tác thoát nước và xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước trên các quốc lộ. Theo đó, các Cục quản lý đường bộ và các Sở GTVT đã tổ chức triển khai tạo phong trào sôi nổi thực hiện đào rãnh trên toàn hệ thống QL.

Đây là bước chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, mang tính quyết định trong việc bảo vệ hành lang an toàn và kết cấu mặt đường; tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng cho công tác bảo dưỡng thường xuyên.

(4) Công tác chuẩn bị đầu tư trong sửa chữa định kỳ được thực hiện sớm; thi công kịp thời, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Lần đầu tiên sau nhiều năm qua, Tổng cục đã chỉ đạo các vụ chức năng cơ bản hoàn thành phê duyệt các dự án sửa chữa định kỳ xong trước tháng 6, phấn đấu hoàn thành sửa chữa trước mùa mưa trong năm. Giải pháp này giúp cho khối lượng phải sửa chữa do bị phá hoại trong mưa lũ giảm đáng kể (khoảng 20-30%) do mặt đường được gia cố kịp thời.

(5) Trung tâm thông tin dữ liệu đường bộ ra đời, đánh dấu bước đổi mới  quan trọng trong quản lý và điều hành của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Trung tâm thông tin dữ liệu đường bộ là cơ sở quan trọng giúp cho Lãnh đạo Bộ GTVT, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về quản lý, điều hành kiểm tra giám sát hoạt động đường bộ.

Trung tâm dữ liệu đường bao gồm dữ liệu về cầu đường; kiểm soát tải trọng xe;  quản lý đào đạo, cấp giấy phép lái xe;.... Là cơ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam  xây dựng chiến lược, quy hoạch và phát triển ngành, lập kế hoạch công tác hàng năm; đưa ra các quyết định chính xác, khoa học  và kịp thời.

 Đồng thời, báo điện tử Duongbo.vn đi vào hoạt động từ tháng 6/2013 đã đánh dấu bước đổi mới trong lĩnh vực truyền thông của Tổng cục Đường bộ. Webside Duongbo.vn là nơi đăng tải những thông tin chính thống, những thông tin mới nhất liên quan đến lĩnh vực hoạt động của  Tổng cục Đường bộ Việt Nam được duy trì và phát huy hiệu quả.

(6) Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sửa chữa cầu bằng công nghệ Tyfo, tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng.

Việc áp dụng công nghệ này đã giúp cho các cây cầu yếu chịu được tải trọng cao hơn, tiếp tục được duy trì khai thác, đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn.

Trong năm 2011- 2012 đã có 40 cầu, năm 2013  có 80 cầu trên hệ thống quốc lộ được sửa chữa bằng công nghệ này. Tiết kiệm cho ngân sách hàng ngàn tỉ đồng.

Ngoài tiết kiệm chi phí, so với giải pháp truyền thống như làm cầu mới, thay dầm dự ứng lực ngoài thì giải pháp này đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công; không phải phân luồng giao thông, làm đường tránh, cầu tạm để đảm bảo giao thông và đặc biệt đã giãn được thời gian đầu tư vốn xây dựng cầu mới thay thế.

Phát huy kết quả đạt được như trên, Tổng cục Đường bộ đã đề nghị và được Bộ GTVT chấp thuận cho rà soát toàn bộ các dự án cầu yếu trên toàn quốc đã có quyết định phá dỡ để làm cầu mới, thực hiện sửa chữa theo công nghệ Tyfo. Dự tính, việc tiếp tục áp dụng công nghệ này với các cầu yếu sẽ tiết kiệm được hàng chục ngàn tỷ đồng.

(7) Sau nhiều năm, công tác kiểm soát tải trọng xe trên quốc lộ bị gián đoạn, việc kiểm soát tải trọng xe đã được tái lập và thực hiện đồng loạt trên toàn quốc.

Thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 11/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự và an toàn xã hội triển khai thực hiện trên đường bộ cả nước. Kết quả bước đầu đã tạo được sự đồng thuận của các doanh nghiệp vận tải và người dân.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong năm 2013,  đã có 10 tỉnh được trang bị trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, đưa vào sử dụng; 57 bộ cân còn lại sẽ được bàn giao cho các tỉnh và các Cục Quản lý đường bộ trong tháng 1/2014.
 
10 sự kiện nổi bật của Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2013 -2
Kiểm soát tải trọng xe đã được tái lập và thực hiện đồng loạt trên toàn quốc.

(8) Năm 2013, Tổng cục đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành tại các địa phương.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức nhiều  đoàn công tác kiểm tra bảo dưỡng tại các Cục quản lý đường bộ và các Sở GTVT nhận ủy thác quốc lộ. Công tác này đã giúp cho chất lượng thực hiện bảo dưỡng thường xuyên cầu đường của các đơn vị được nâng cao và hiệu quả hơn.

(9) Triển khai trên toàn quốc việc cấp, đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu PED và đưa cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe vào hoạt động.

Đây là bước chuyển quan trọng để khắc phục các tồn tại bất cập của giấy phép lái xe cũ; thực hiện tiến trình hội nhập Quốc tế và cải cách hành chính

(10) Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập trình Bộ GTVT phê duyệt và thực hiện 4 đề án lớn, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để phát triển ngành đường bộ theo hướng công nghiệp, hiện đại.

Đề án đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ; Đề án kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông; Đề án đổi mới quản lý vận tải đường bộ theo hướng hiện đại, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và giảm thiểu tai nạn giao thông.
theo duongbo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản