banner tạm

Cập nhật lúc : 6:22 AM, 01/08/2017

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Ba cán bộ cấp cao nghỉ nghỉ hưu từ 1/8

Các cán bộ đó là ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ba can bo cap cao nghi nghi huu tu 1/8 - Anh 1

Từ trái qua phải: ông Trần Việt Thanh, ông Nguyễn Hồng Trường, ông Nguyễn Đức Hạnh.

Các cán bộ trên đều nghỉ hưu theo chế độ theo quyết định nghỉ hưu theo chế độ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký.

Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sinh ngày 12/7/1957. Ông Thanh được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 24/9/2010 tại Quyết định số 1783/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 3/11/2015, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Thanh theo Công văn số 1946/TTg-TCCV.

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Trần Việt Thanh giữ vai trò giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách khoa học và công nghệ về các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ, năng lượng nguyên tử và công nghệ cao; Công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; Quản lý hoạt động công nghệ cao và các khu công nghệ cao; Công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý khoa học và công nghệ; Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

Ông Nguyễn Hồng Trường được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT từ tháng 4/2007. Đến 6/4/2012 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Trước khi nghỉ hưu, ông Trường là người phát ngôn của Bộ trưởng, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về đường bộ, an toàn giao thông đường bộ; Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm cả kế hoạch quản lý, bảo trì; Sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp; Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện về tiến độ và chất lượng các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách; chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Hà Nội; Dự án đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Hà Nội và các tỉnh Tây Nguyên...

Ông Nguyễn Đức Hạnh sinh năm 1957, được bổ nhiệm là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, hàm Thứ trưởng từ tháng 12/2008. Tháng 7/2014, ông được tái bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Đức Hạnh có gần 40 năm công tác, trong đó có hơn 14 năm công tác, cống hiến trong ngành Thanh tra và giữ các chức vụ quan trọng từ Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra xét khiếu tố đến Vụ trưởng Vụ Thanh tra xét khiếu tố và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (từ tháng 12/2008 đến nay).

Ông Hạnh có trách nhiệm giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo toàn quốc; Trực tiếp chỉ đạo về Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Miền Bắc); Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ toàn ngành thanh tra; Công tác đầu tư xây dựng của cơ quan Thanh tra Chính phủ. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục I, Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Trường Cán bộ Thanh tra, kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ.

Theo VietTimes

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản