banner tạm

Cập nhật lúc : 8:8 AM, 19/09/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã kiểm điểm nghiêm túc, trách nhiệm

Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã khẳng định như vậy tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ GTVT về kết quả kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại Bộ GTVT.
Đoàn Kiểm tra của Bộ chính trị làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT chiều 18/7
Đoàn Kiểm tra của Bộ chính trị làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT chiều 18/7
Nhận thức đúng đắn, chỉ đạo quyết liệt

Đánh giá về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đoàn kiểm tra nhận định: Ban cán sự Đảng  Bộ GTVT đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn Ngành, đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết trong đơn vị. Trong công tác kiểm điểm, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã thực hiện đầy đủ và đúng quy định việc góp ý với các tổ chức, cá nhân cũng như việc xin ý kiến góp ý với các tập thể, cá nhân. Công tác chuẩn bị báo cáo, tổ chức Hội nghị được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định. Các đồng chí thành viên Ban cán sự đã nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn, khách quan, toàn diện với tinh thần trách nhiệm cao về những ưu, khuyết điểm của tập thể và cá nhân. Qua kiểm điểm, tập thể Ban cán sự và từng thành viên đã thấy rõ ưu, khuyết điểm, tồn tại của mình. Kết quả đợt kiểm điểm đã bước đầu tạo ra được sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ.
 
Theo kế hoạch, sau khi đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, sẽ hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị và gửi Ủy ban Kiểm tra T.Ư để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung về kết quả kiểm tra và trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và khắc phục một số nội dung cụ thể trong công tác chuyên môn, ngay sau Hội nghị kiểm điểm, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện ngay các giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch hành động. Để giảm bớt khó khăn về tài chính, khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Ban cán sự Đảng Bộ đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như xem xét điều chỉnh tăng vốn điều lệ của một số TCT; Quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp, kiên quyết giữ đúng tiến độ CPH doanh nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ các dự án, ưu tiên giao công trình cho các doanh nghiệp có năng lực của Bộ thực hiện để tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản, tạm ứng vốn, giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Đến nay, tình hình đời sống việc làm của người lao động tại đa số các doanh nghiệp đã dần được ổn định, tình hình tài chính của các doanh nghiệp thuộc Bộ bước đầu đã lành mạnh hơn.

Việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, được Ban cán sự Đảng Bộ chỉ đạo sát sao, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt, nhờ đó, tiến độ nhiều công trình dự án đã đạt và vượt kế hoạch trước thời hạn, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, đối với các dự án trọng điểm mở rộng QL1, QL14, Ban cán sự xác định đây là nhiệm vụ được ưu tiên số 1. Đến nay, tất cả các dự án BOT và một số dự án dùng vốn trái phiếu Chính phủ đã được khởi công. Trong tháng 9/2013, sẽ khởi công đồng loạt các dự án còn lại dùng vốn trái phiếu Chính phủ.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị cũng khẳng định: Từ kết quả kiểm điểm, qua tổng kết năm 2012 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Bộ GTVT đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Sự chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự và sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành đã bước đầu củng cố lại niềm tin trong  nhân dân.
 
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đoàn kiểm tra kết luận: Việc thực hiện Chỉ thị đã góp phần vào việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đã dần trở thành việc làm thường xuyên của các cơ quan đơn vị.
 
Nhiều cơ quan đơn vị đã chủ động tìm những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Nhiều cán bộ, đảng viên xác định rõ hơn việc học tập và làm theo Bác từ những việc cụ thể, hàng ngày; đã tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công việc, chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiều vấn đề tồn đọng đã được giải quyết, bước đầu góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên với sự lãnh đạo của Đảng nói chung, của Ban cán sự và Đảng ủy Bộ nói riêng.
theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản