banner tạm

Cập nhật lúc : 8:15 AM, 20/12/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Bộ GTVT chấn chỉnh công tác đấu thầu

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Chỉ thị chấn chỉnh công tác đấu thầu. Theo nội dung chỉ thị năm 2013, với chủ trương tăng cường phân cấp cho các chủ đầu tư, ban QLDA, công tác đấu thầu trong ngành GTVT đã đạt được những kết quả nhất định.
Việc làm này đã góp phần quan trọng để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh, từ đó nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn.
 
Bộ GTVT chấn chỉnh công tác đấu thầu - ảnh 1

Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác đấu thầu vẫn còn một số tồn tại như: Năng lực của chủ đầu tư, bên mời thầu, các tổ chức tư vấn ở một số dự án còn hạn chế. Chất lượng của một số công việc chuẩn bị cho đấu thầu chưa đáp ứng được yêu cầu và đã xuất hiện đơn thư, khiếu nại, khiếu kiện, làm kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu, một số trường hợp phải hủy kết quả đấu thầu. 

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, ban QLDA thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định, thực hiện đúng quy định của pháp luật đấu thầu. Thực hiện nghiêm túc quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu. Bộ GTVT cũng nghiêm cấm nhiều hành vi như: Đưa, nhận, môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu; Cố tình trình duyệt kế hoạch đấu thầu, chia dự án thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu…
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản