banner tạm

Cập nhật lúc : 8:21 AM, 25/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Bộ GTVT sẽ có thứ trưởng nữ

Ngày mai (26/10), Bộ GTVT sẽ dành 1 ngày làm việc để triển khai Hội nghị Công tác cán bộ nữ và tổ chức tọa đàm về vai trò của phụ nữ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, Bộ GTVT đã quy hoạch cán bộ nữ tới cấp Thứ trưởng.
 
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường
Thưa Thứ trưởng, lâu nay, ngành Giao thông luôn thiếu cán bộ nữ. Liệu điều này xuất phát từ tỷ lệ lao động nữ trong Ngành rất thấp hay do chúng ta chưa có chính sách phù hợp?

GTVT là ngành kinh tế - kỹ thuật, hoạt động phân tán, lưu động lại có nhiều công việc nặng nhọc, độc hại và dễ xảy ra tai nạn lao động nên khó thu hút lao động nữ. Tính đến thời điểm này, lao động nữ chỉ chiếm 22,62% lao động toàn Ngành. Do tỷ lệ lao động nữ thấp nên số lượng cán bộ lãnh đạo nữ cũng thấp theo.

Tuy nhiên, ngoài những nguyên nhân khách quan nêu trên, lãnh đạo Bộ cũng nhận thấy công tác quy hoạch cán bộ nữ ở một số cơ quan, đơn vị (đặc biệt là doanh nghiệp) tham gia vào bộ máy lãnh đạo cấp tổng công ty, cấp Ngành chưa được quan tâm đúng mức nên còn chiếm tỷ lệ chưa tương xứng. Trình độ cán bộ nữ tuy đã được nâng lên về nhiều mặt, song năng lực làm việc còn hạn chế. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng Bộ còn thấp (Ủy viên BCH chiếm 3/37 (8,1%), không có Ủy viên Ban Thường vụ là nữ). Tỷ lệ cán bộ nữ trong khối cơ quan Bộ cũng hạn chế. Cụ thể, ở cấp Vụ trưởng chỉ có 1/979 người (0,1%); Phó Vụ trưởng 25/979 người (2,56%); cấp phòng 953/979 người (97,34%).
 
Những khó khăn nào khiến công tác phát triển cán bộ nữ hiện nay chưa được như mong muốn, thưa Thứ trưởng?
"Tại Bộ GTVT, triển khai chỉ đạo của Chính phủ về phát triển công tác cán bộ nữ, ở những đơn vị, tổ chức nào đã bổ nhiệm hết số lượng cán bộ cấp phó theo quy định, nếu có cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm thêm 1 vị trí“.
Thứ trưởng Bộ GTVT
Nguyễn Hồng Trường

Tôi cho rằng những khó khăn về giới, bình đẳng giới và vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phấn đấu của nữ cán bộ, CNVCLĐ. Phụ nữ vừa làm việc như nam giới, nhưng lại vừa đảm nhiệm thiên chức làm mẹ, làm vợ trong gia đình đã tạo ra áp lực trong cuộc sống cũng như công việc. Đó là chưa kể đến lao động nữ bị hạn chế bởi tuổi nghỉ hưu và tuổi bổ nhiệm. Tỷ lệ nữ lao động ngành GTVT vốn đã thấp, nay lại làm cho việc lựa chọn cán bộ càng khó hơn. Bên cạnh đó, có thực tế là một số chị em có tư tưởng an phận, ngại phấn đấu, thay đổi môi trường công tác.

Ngoài ra, các quy định của pháp luật về độ tuổi của nữ trong quy hoạch, cử đi học, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu còn chưa đảm bảo bình đẳng với nam giới. 
 
Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ mới đây đã đưa ra mục tiêu rất cao trong  phát triển công tác cán bộ nữ, thưa Thứ trưởng?

Đổi mới, phát triển công tác cán bộ nữ của Ngành là nhiệm vụ quan trọng của Ban Cán sự Đảng Bộ, cấp ủy Đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện chủ trương của Đảng đối với cán bộ nữ nói chung và sự phát triển ngành GTVT nói riêng. 

Thời gian tới, cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp phải có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển cán bộ nữ; đề ra các giải pháp lâu dài và trước mắt để thực hiện có hiệu quả công tác này.
 
Thực hiện đồng bộ công tác cán bộ nữ từ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đến việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.
 
Các cấp lãnh đạo cơ quan phải tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nữ có điều kiện học tập, làm việc và phấn đấu
Các cấp lãnh đạo cơ quan phải tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nữ có điều kiện học tập, làm việc và phấn đấu
Xin Thứ trưởng cho biết, Bộ GTVT đã có những giải pháp gì để thực hiện được mục tiêu phấn đấu năm 2015, có 10% cán bộ là nữ và 15% vào năm 2020?

Cụ thể, phải ưu tiên tuyển dụng, sử dụng lực lượng lao động nữ một cách hợp lý để tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ, đặc biệt là nữ có trình độ từ đại học trở lên. Đồng thời, chăm lo bồi dưỡng, phát triển tài năng nữ. Phải tăng cường bổ sung cán bộ nữ vào trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp và cấp ủy Đảng, đoàn thể khi tiến hành điều chỉnh quy hoạch cán bộ hàng năm; chú trọng việc quy hoạch cán bộ nữ làm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với từng lĩnh vực công tác theo chủ trương của Bộ GTVT tại Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 17/10/2011của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành GTVT và  Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 13/3/2012 của Ban Cán sự Đảng Bộ về công tác cán bộ nữ. Rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ đã được quy hoạch để họ có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện khi bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo. Những tổ chức có 30% lực lượng lao động nữ phải bố trí ít nhất 1 cán bộ nữ.

Trong thời gian qua, sau khi rà soát quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm mới cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ nữ được bổ nhiệm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã tăng lên rõ rệt. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2013, trong số 55 cán bộ được bổ nhiệm có tới 13 cán bộ nữ, chiếm 23,64%. Trong đó, lãnh đạo cấp Vụ có 9 người chiếm 19,57%.

Tôi tin rằng, với mục tiêu và chính sách này, công tác cán bộ nữ của ngành GTVT sẽ có bước chuyển biến rõ rệt. Sẽ phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của nữ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung toàn ngành.
 

theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản