banner tạm

Cập nhật lúc : 7:9 PM, 11/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Bộ GTVT sẽ đếm xe để trả tiền thu phí trạm Bãi Cháy

Bộ GTVT đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ sẽ đứng ra trả cho nhà đầu tư hai trạm thu phí Bãi Cháy (Quảng Ninh) và Hoàng Mai (Nghệ An) dựa trên số lượng xe thực tế qua trạm hàng ngày.

Sau khi không thương thảo được với nhà đầu tư việc mua lại quyền thu phí 2 trạm Bãi Cháy và Hoàng Mai dù hạn chót ngày 15/10 đã cận kề, Bộ GTVT vừa đề xuất đứng ra trả tiền dựa trên lưu lượng xe qua hai trạm phí trên.

Bãi Cháy, Hoàng Mai, thu phí, Quãng Ninh, Bộ GTVT

Bộ GTVT sẽ đếm xe để trả tiền thu phí trạm Hoàng Mai, Bãi Cháy.

Theo Bộ GTVT, Công ty Cổ phần Định giá và tài chính Việt Nam (VVFC) do Bộ Tài chính giới thiệu vừa phát hành chứng thư thẩm định giá và báo cáo thuyết minh thẩm định giá đã có các phương án nhằm xác định giá trị cho thời gian thu phí còn lại tại hai trạm thu phí Bãi Cháy và Hoàng Mai.

Cụ thể, tính theo phương pháp thu nhập, trạm Hoàng Mai còn hơn 106 tỷ đồng, trạm Bãi Cháy còn hơn 178 tỷ đồng. Nếu tính theo phương pháp chi phí, với trạm Hoàng Mai là 117 tỷ đồng, Bãi Cháy là 257 tỷ đồng.

Bộ GTVT cho biết, sau khi có 2 kết quả tính toán, VVFC đã quyết định lựa chọn trong chứng thư mức giá tính theo phương pháp chi phí.

Ông Trần Xuân Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần An Sinh, đơn vị quản lý trạm thu phí Bãi Cháy và Hoàng Mai cho biết: Giữa Công ty và Bộ GTVT vẫn chưa có sự đồng thuận về nguyên tắc tính toán chi phí mua lại trạm thu phí.

Ông Trường cho rằng, Công ty tôn trọng kết quả thẩm định giá của VVFC và thấy đó là phương án phù hợp để các bên thống nhất giá trị và phương thức chi trả tiền mua lại quyền thu phí.

Tuy nhiên, theo ông Trường, Bộ GTVT vẫn nhìn nhận phương án tính toán theo chi phí là quá cao. Vì thế, Bộ hướng về phương án giá mua lại là mức giá trung bình giữa giá tính theo phương pháp của nhà đầu tư (trước khi mời VVFC định giá) và mức giá theo phương pháp tính toán của Tổng cục Đường bộ VN.

Do chưa đồng tình với cách tính toán của Bộ Giao thông, ông Trường khẳng định, đơn vị vẫn đề nghị mức giá tính theo phương pháp chi phí mà chứng thư của VVFC đã lựa chọn.

Nhằm giải quyết khó khăn này khi mà hạn chót ngày 15/10 sẽ dừng thu phí, Bộ GTVT đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ đứng ra trả cho nhà đầu tư dựa trên số lượng xe thực tế qua trạm hàng ngày, thực hiện nốt phần hợp đồng đã ký cho đến lúc thương thảo được phương án cuối cùng.

theo vietnamnet.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản