banner tạm

Cập nhật lúc : 4:23 PM, 11/07/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Bộ GTVT triển khai Nghị quyết số 47/NQ-CP về kiểm soát tải trọng

(UBATGT)- Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ về kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vi kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.
Theo đề nghị của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số 2654/ĐKVN-VAR ngày 8/7/2014, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 8/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

Bộ GTVT triển khai Nghị quyết số 47/NQ-CP về kiểm soát tải trọng - ảnh 1
Kiểm soát tải trọng xe (ảnh minh họa) 

Theo đó, Bộ GTVT đồng ý các đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam về điều kiện lưu hành các phương tiện cơ giới đường bộ và cho phép thực hiện. Cụ thể, cho phép điều chỉnh tăng khối lượng toàn bộ tham gia giao thông lên 33 tấn đối với 3465 sơ mi tơ moóc 02 trục chở công- ten- nơ mà khối lượng toàn bộ thiết kế không nhỏ hơn 33 tấn và lên 38 tấn đối với 3640 sơ mi rơ moóc 03 trục chở công- ten- nơ mà khối lượng toàn bộ thiết kế không nhỏ hơn 38 tấn.

Điều chỉnh thay đổi vị trí chốt kéo và vị trí cụm trục của sơ mi rơ moóc (đến trước ngày 31/12/2014) đối với các đối tượng quy định tại điểm nêu trên để đảm bảo sơ mi rơ moóc không còn vi phạm tải trọng trục khi lưu hành sau khi được điều chỉnh giá trị khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông. Đối với các sơ mi rơ moóc không thực hiện thay đổi vị trí chốt kéo và vị trí cụm trục thì sau ngày 31/12/2014 sẽ chỉ cấp Giấy chứng nhận kiểm định theo các giá trị trước khi được điều chỉnh theo quy định trên. Các doanh nghiệp, chủ xe tham khảo các mẫu sơ mi rơ moóc chở công-ten-nơ do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố để thi công điều chỉnh, thay đổi; sau khi thi công xong đưa sơ mi rơ moóc đến các đơn vị đăng kiểm để kiểm tra, nghiệm thu.

Ghi nhận và điều chỉnh trong Hồ sơ phương tiện giá trị khối lượng bản thân thực tế của: ô tô tải gia cường khung xe, thêm tôn sàn, thành thùng; sơ mi rơ moóc khung xương chở công-ten-nơ đã trải tôn sàn; trên cơ sở đó điều chỉnh giảm tương ứng giá trị khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông của xe cơ giới để được kiểm định.

Đối với ô tô tải có cần cẩu, trong trường hợp khối lượng bản thân thực tế lớn hơn khối lượng bản thân trong tài liệu kỹ thuật không quá 50% khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông thì thực hiện như điểm nêu trên. Còn trường hợp khối lượng bản thân thực tế lớn hơn khối lượng bản thân trong tài liệu kỹ thuật quá 50% khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông phải thực hiện cải tạo theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/07/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT để ghi nhận giá trị thông số kỹ thuật mới.

Đối với ô tô xi téc được nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, cải tạo trước ngày 01/10/2012 có thể tích xi téc không phù hợp quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT ngày 09/08/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT và có khối lượng hàng chuyên chở thực tế (căn cứ theo thể tích thực tế của xi téc và tỷ trọng hàng chuyên chở) lớn hơn không quá 20% so với khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông theo tài liệu kỹ thuật được tiếp tục thực hiện kiểm định để cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trên Giấy chứng nhận kiểm định có ghi chú: khi tham gia giao thông phải xin phép cơ quan quản lý đường bộ cấp giấy phép lưu hành đặc biệt; Tem kiểm định có đóng vạch màu đỏ.

Cho phép ô tô tải tự đổ, ô tô xi téc nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, cải tạo trước ngày 01/10/2012 có thùng hàng, xi téc không phù hợp quy định tại Thông tư 32/2012/TT-BGTVT và có nhu cầu tự nguyện cắt giảm thể tích thùng hàng, xi téc được miễn thủ tục thiết kế, thẩm định thiết kế khi thực hiện cải tạo theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố trên trang tin điện tử của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam và báo Giao thông danh sách 7150 sơ mi rơ moóc chở công- ten- nơ được điều chỉnh tăng khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông. Công bố danh sách toàn bộ ô tô tải tự đồ, ô tô xi tec được nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, cải tạo trước ngày 01/10/2012 có thùng hàng, xi téc không phù hợp quy định tại Thông tư 32/2012/TT-BGTVT. Một số mẫu sơ mi rơ moóc thỏa mãn chở công-ten-nơ để chủ phương tiện lựa chọn áp dụng khi thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Cục đăng kiểm cần chủ trì phối hợp với Sở GTVT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ xe, lái xe và các đơn vị đăng kiểm triển khai thực hiện. Hỗ trợ doanh nghiệp, chủ xe về phương án thi công điều chỉnh thay đổi vị trí chốt kéo và vị trí cụm trục cho sơ mi rơ moóc chở công-ten-nơ. Đồng thời xây dựng Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thay thế Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT với mục tiêu siết chặt công tác cải tạo xe cơ giới.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho ô tô tại điểm đ mục 1 của văn bản này căn cứ trên cơ sở Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm các quy định và chú trọng thực hiện cải cách hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân (nếu có yêu cầu cung cấp dịch vụ) trong thực hiện cấp giấy phép lưu hành. Đối với ô tô xi téc chở nhiên liệu lỏng và hóa chất đang hoạt động theo tuyến đường vận chuyển ổn định, thực hiện cấp Giấy phép lưu hành đặc biệt có thời hạn 90 (chín mươi) ngày.

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chỉ đạo các hiệp hội thành viên, chi hội trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và vận động các doanh nghiệp, chủ xe, lái xe (bao gồm cả doanh nghiệp, chủ xe, lái xe không là hội viên) triển khai, thực hiện các yêu cầu nêu trên.


Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản