banner tạm

Cập nhật lúc : 8:39 AM, 21/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư BOT, BT

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư, các Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đảm bảo chất lượng công trình giao thông đang khai thác, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT.
Cầu Phú Mỹ là một trong những dự án đầu tiên ở TPHCM được đầu tư bằng hình thức BOT
Dự án BOT Cầu Phú Mỹ ở TPHCM

Trong văn bản số 12392/BGTVT-CQLXD, Bộ trưởng chỉ đạo đối với các dự án BOT đang khai thác, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc công tác bảo trì công trình, sửa chữa kịp thời khi phát sinh hư hỏng. Trong trường hợp phát sinh hư hỏng ở mức độ lớn, trên diện rộng cần thực hiện ngay công tác kiểm định, đánh giá nguyên nhân, kịp thời sửa chữa để đảm bảo năng lực khai thác của công trình, đảm bảo an toàn giao thông. Đối với các dự án không thực hiện tốt công tác bảo trì, để xảy ra tình trạng không đảm bảo chất lượng khai thác công trình, gây mất an toàn giao thông kéo dài, Bộ sẽ thực hiện giải pháp đình chỉ có thời hạn quyền quản lý kinh doanh công trình để tập trung khắc phục.

Với các dự án BOT, BT đang triển khai thực hiện, Bộ yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư kịp thời, đảm bảo cơ sở pháp lý cho quá trình triển khai thực hiện dự án. Các nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm việc cam kết góp vốn chủ sở hữu, đẩy nhanh tiến độ đàm phán, thương thảo ký hợp đồng với tổ chức tín dụng để huy động vốn cho dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ; huy động đủ năng lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông theo cam kết tại hợp đồng; tích cực phối hợp với địa phương, đảm bảo kịp thời kinh phí để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Cũng trong văn bản trên, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (PPP) chỉ đạo, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương thực hiện điều chỉnh thiết kế cơ sở và dự án (nếu có) để thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ dự án. Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đôn đốc các nhà đầu tư về tiến độ lập thiết kế kỹ thuật, thực hiện kịp thời công tác thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản