banner tạm

Cập nhật lúc : 1:45 PM, 12/09/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Các địa phương phải lập dự toán kinh phí bảo đảm ATGT năm 2014

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung vừa ký công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc thu nộp và sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT 6 tháng cuối năm 2014. 
Theo công văn này, các đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT của các địa phương lập dự toán kinh phí chi năm 2014. Sở Tài chính căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí. Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa lập dự toán kinh phí chi đảm bảo năm 2014, phải báo cáo cơ quan Tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán để thực hiện. Cũng theo công văn này, việc bổ sung dự toán thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Nguồn kinh phí để bố trí và bổ sung được lấy từ nguồn thu xử phạt trong lĩnh vực ATGT đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa, 30% được điều tiết cho ngân sách địa phương theo Thông tư 199 của Bộ Tài chính.

Riêng đối với lực lượng công an các tỉnh, kinh phí bảo đảm trật tự ATGT do Bộ Công an đảm bảo. Đối với kinh phí năm 2015, các đơn vị lập dự toán chi theo Thông tư số 84 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và các quy định hiện hành.
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản