banner tạm

Cập nhật lúc : 8:28 AM, 27/02/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Các đơn vị phải báo cáo tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ

Theo tin từ Tổng cục ĐBVN, hiện một số Sở GTVT ủy thác quản lý Quốc lộ và các Cục Quản lý đường bộ chưa thực hiện nghiêm túc và đầy đủ công tác báo cáo tháng tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên Quốc lộ theo quy định.
Các đơn vị phải báo cáo tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ 1
Các đơn vị cần báo cáo tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ về Tổng cục ĐBVN vào 15 hàng tháng.
 
Trong thời gian qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các Sở Giao thông vận tải ủy thác quản lý Quốc lộ và và các Cục Quản lý đường bộ thực hiện công tác theo dõi, báo cáo định kỳ tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ (HLAT ĐB) trên các Quốc lộ.

Tuy nhiên một số Sở GTVT ủy thác quản lý Quốc lộ và các Cục Quản lý đường bộ chưa thực hiện nghiêm túc và đầy đủ công tác báo cáo tháng tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên Quốc lộ theo quy định.

Để chấn chỉnh công tác theo dõi, báo cáo tình hình vi phạm HLAT ĐB trên các Quốc lộ; Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Sở GTVT và các Cục QLĐB báo cáo hàng tháng tình hình vi phạm HLAT ĐB trên Quốc lộ theo các nội dung: Tên Quốc lộ; Số vụ vi phạm HLAT ĐB trong tháng; Số vụ vi phạm HLAT ĐB đã được xử lý, giải quyết xong trong tháng; Tổng số vụ vi phạm HLAT ĐB còn tồn tại, chưa được xử lý, giải quyết tính đến thời điểm báo cáo; Nguyên nhân các vụ vi phạm HLAT ĐB còn tồn tại, chưa được xử lý, giải quyết; Nguyên nhân tăng hoặc giảm các vụ vi phạm HLAT ĐB so với tháng trước

Tổng cục cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc đúng thời gian báo cáo  là vào ngày 15 hàng tháng.
theo duongbo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản