banner tạm

Cập nhật lúc : 8:59 AM, 11/04/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Các Sở GTVT được khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục ĐBVN

Sáng ngày 10/4, tại Hà Nội, Tổng cục ĐBVN đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn cập nhật và khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống thông tin của Tổng cục ĐBVN cho các Sở Giao thông vận tải.
Các Sở GTVT được khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục ĐBVN - ảnh 1
Dữ liệu khai thác từ thiết bị giám sát hành trình sẽ được sử dụng để phục vụ
cho công tác quản lý vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải, cơ quan quản lý nhà nước
về giao thông vận tải và công tác điều tra tai nạn giao thông của các cơ quan có thẩm quyền
.

 
Hội nghị tập huấn nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Hệ thống xử lý & khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục ĐBVN, đồng thời cung cấp phần mềm thuộc quyền quản lý của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và được phân quyền khai thác, sử dụng dữ liệu cho các Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan thuộc ngành Giao thông vận tải.
 
Hệ thống xử lý & khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị Giám sát hành trình của Tổng cục ĐBVN bao gồm các chức năng: Giám sát; Báo cáo; Phân tích; Quản lý; Quản trị. Trong đó, chức năng giám sát, bao gồm 3 chức năng con là chức năng trực tuyến để quản lý, giám sát các hoạt động của phương tiện theo thời gian; chức năng vi phạm tốc độ dành riêng cho Cao điểm kiểm soát tốc độ của Bộ GTVT. Chức năng này hiển thị các phương tiện vi phạm tốc đột theo thời gian thực; chức năng xem lại hành trình thể hiện lại hành trình di chuyển của phương tiện trong quá khứ trên nền bản đồ số.
 
Dữ liệu khai thác từ thiết bị giám sát hành trình sẽ được sử dụng để phục vụ cho công tác quản lý vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải, cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải và công tác điều tra tai nạn giao thông của các cơ quan có thẩm quyền; Thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên môi trường mạng được bảo mật theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin.
 
Các dữ liệu khai thác từ thiết bị giám sát hành trình sẽ phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải trong phạm vi địa phương và trên toàn quốc. Cũng như để theo dõi, chấn chỉnh, xử lý vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn địa phương và của các Sở Giao thông vận tải; Phục vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; Phục vụ công tác xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục, đào tạo đội ngũ lái xe; Phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng các đơn vị kinh doanh vận tải và các Sở Giao thông vận tải trong việc chấp hành các quy định về quản lý vận tải trong phạm vi toàn quốc.
 
Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, dữ liệu này sẽ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị; Quản lý và cảnh báo lái xe khi vi phạm; theo dõi, chấn chỉnh hoạt động của lái xe; Phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo đội ngũ lái xe tại đơn vị; Phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lái xe tại đơn vị; Cung cấp các thông tin phục vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
theo duongbo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản