banner tạm

Cập nhật lúc : 11:59 PM, 23/08/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Cần làm rõ Chánh văn phòng Ban ATGT tương đương chức vụ gì?

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại hội nghị

Ngày 23/8/2013, tại Đà Nẵng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UB ATGTQG) đã tổ chức hội nghị công tác Văn phòng Ban ATGT tỉnh, thành phố. Về dự có đông đủ 63 Ban ATGT tỉnh, thành trên cả nước.

Theo UB ATGTQG, đến nay, 100% các tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác kiện toàn Ban ATGT cấp tỉnh, trong đó 55 tỉnh, thành phố đã ban hành quy chế hoạt động của ban ATGT; 54 tỉnh, thành đã ban hành quyết định thành lập Văn phòng ban ATGT.

Có 51 địa phương đã bổ nhiệm Chánh Văn phòng chuyên trách, 9 địa phương có Chánh Văn phòng kiêm nhiệm, 1 địa phương chưa bổ nhiệm Chánh Văn phòng là tỉnh Vĩnh Long. 14 địa phương đã bổ nhiệm chức danh Phó Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh, 8 địa phương có bố trí cán bộ biệt phái.

Tuy nhiên, hiện nay, mới chỉ có 17 văn phòng Ban ATGT tỉnh, thành có số cán bộ, công chức đạt tối thiểu 5 người. Tại nhiều địa phương, biên chế hành chính bố trí cán bộ chuyên trách không đáp ứng yêu cầu công việc. Thậm chí, tại một số Văn phòng ban đến nay vẫn chỉ mới có một cán bộ chuyên trách (thường là Chánh Văn phòng ban) như Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Kon Tum, Hà Giang, Ninh Thuận, Quảng Bình, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế. 

Tại hội nghi, 63 Ban ATGT trên toàn quốc đều đề nghị UB ATGTQG phải kiến nghị Chính phủ sửa đổi Quyết định 57/2011/QĐ-TTG ngày 18/10/2011 của Chính phủ kiện toàn Ban ATGT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng Văn phòng Ban là cơ quan chuyên trách với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ thống nhất; có hướng dẫn cụ thể về phân bổ định biên, đảm bảo đủ điều kiện để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Ông Nguyễn Ngọc Tường- Phó Ban chuyên trách Ban ATGT TP. HCM, cho rằng: Uỷ ban ATGT QG cần kiến nghị với Chính phủ nên đề bạt Phó Chủ tịch thường trực Ban ATGT là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, vì để giám đốc Sở GTVT làm Phó ban thường trực Ban ATGT cấp tỉnh vẫn khó đôn đốc, chỉ đạo các hoạt động phối hợp ATGT. Cụ thể, giám đốc Sở GTVT không thể chỉ đạo Sở Công an được”.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh An Giang Đàm Trọng Cường đề nghị quy định rõ việc kiện toàn Ban ATGT cấp huyện, bố trí cán bộ chuyên trách cấp huyện; quy định chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách để giúp Trưởng ban chỉ đạo kịp thời việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đến các ngành, các cấp và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng Ban; các cơ quan, ban, ngành thành viên nên thống nhất từ cấp Trung ương đến địa phương để thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành. Và đề nghị UB ATGTQG nên làm sách kỷ yếu về TTATGT.

Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam - Phó Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành thông tư thay thế Thông tư 89/2007/TT-BTC theo hướng tăng tỷ lệ kinh phí cho Ban ATGT các tỉnh, thành phố để đảm bảo các hoạt động tuyên truyền và công tác phối hợp; tăng mức bồi dưỡng cho lực lượng tham gia trực tiếp vào công tác bảo đảm TTATGT; bổ sung việc sử dụng nguồn kinh phí xử phạt để cải tạo, khắc phục “điểm đen”, những tuyến đường xảy ra nhiều TNGT.

Nhiều địa phương đề nghị Uỷ ban  ATGT Quốc gia, Bộ Tài chính thống nhất chỉ đạo thực hiện trả lương cán bộ, công chức Văn phòng Ban ATGT bằng ngân sách Nhà nước. Có văn bản hướng dẫn, quy định tiêu chuẩn, trang cấp, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tối thiểu để Văn phòng  hoạt động. Ngoài ra, nhiều địa phương cũng đã đề nghị Uy ban ATGT Quốc gia tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn; hỗ trợ tài liệu phục vụ bảo đảm TTATGT; tăng cường tổ chức các cuộc tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức Ban ATGT cấp tỉnh, thành phố; đồng thời tăng cường giao lưu, học tập những kinh nghiệm của các địa phương khác nhằm thực hiện có hiệu quả.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các địa phương, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao vai trò của các Chánh văn phòng Ban ATGT các địa phương đã làm tốt công tác trong thời gian qua. Qua đó, khẳng định vai trò của Ban ATGT các tỉnh, thành. Tuy nhiên, trong công tác phối hợp, việc thực hiện vai trò tham mưu, cơ quan đầu mối tại nhiều địa phương chưa thực sự hiệu quả, vì vậy chưa có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thành viên của Ban ATGT, đặc biệt là giữa ngành Giao thông, ngành Công an và các cơ quan truyền thông trong các chiến dịch cao điểm. Văn phòng các Ban ATGT tham mưu trong việc kiện toàn bộ máy, biên chế, tài chính… chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Thông tin báo cáo hai chiều còn rất chậm nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Một trong các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, thiếu sót trên là do công tác bảo đảm TTATGT là một lĩnh vực phức tạp, cần sự hiểu biết sâu rộng, tổng hợp của nhiều ngành, các mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể xã hội và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ công chức Văn phòng ban tại hầu hết các địa phương còn thiếu, chưa đủ năng lực chuyên môn để tham mưu, giúp thường trực Ban ATGT đề ra các biện pháp cụ thể cũng như tổ chức kiểm tra giám sát kết quả hoạt động của địa phương về thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT tại địa phương khi đã có chỉ đạo triển khai của UBND tỉnh, thành phố.

Vì vậy, cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Hiệp, trong thời gian tới, Ủy ban cùng các Ban, Văn phòng Ban ATGT các địa phương sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Một là, ban hành ngay một số quy định, quy chế về hoạt động Văn phòng các Ban ATGT, đưa ra bộ tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành của các Văn phòng ban; quy chế báo cáo về tình hình TTATGT từ Trung ương đến địa phương cũng sẽ được ban hành ngay. Hai là, sẽ nghiên cứu đề xuất, tham gia trực tiếp có hiệu quả hơn đến chiến thuật, chiến lược phát triển của UB ATGTQG và Ban ATGT các tỉnh, thành. Trong đó, sẽ sửa đổi Quyết định 57 theo hướng tùy vào địa phương để đề bạt Phó Ban thường trực là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và sẽ làm rõ biên chế, kinh phí, vai trò chức năng của Văn phòng các Ban địa phương; đồng thời sẽ làm rõ Chánh văn phòng thì tương đương với chức vụ gì, hệ số bao nhiêu; sẽ làm rõ thêm bộ máy, bộ phận thường trực của cấp huyện, xã. Ba là, sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng Ban ATGT địa phương. Bốn là, nâng cao chất lượng tham mưu, xác định đúng chức năng nhiệm vụ của từng Văn phòng Ban ATGT các tỉnh thành.

theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản