banner tạm

Cập nhật lúc : 9:7 AM, 09/09/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Chính phủ báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng

Ảnh minh họa

Đó là một trong những nội dung quan trọng của phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 24/9, tại Hà Nội.

Chính phủ cũng báo cáo việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, kế hoạch kiểm toán năm 2014

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với nhiều dự án luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam; Luật Công an Nhân dân (sửa đổi); Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Đầu tư công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật Tiếp công dân; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; nghe Đoàn Giám sát báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghe Chính phủ và Đoàn Giám sát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện/quận, phường.

Dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và HĐND các cấp; dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

theo tienphong.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản