banner tạm

Cập nhật lúc : 11:1 AM, 09/09/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết thư biểu dương lái xe Phan Văn Bắc

 Ngày 08/9/2016, Chủ tịch Trần Đại Quang viết thư biểu dương, khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của anh Phan Văn Bắc.
Toàn văn bức thư như sau: 
"Qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết, ngày 06/9/2016, anh Phan Văn Bắc, lái xe biển số 49C-098.51, chở nông sản từ Đức Trọng, Lâm Đồng đi thành phố Hồ Chí Minh, khi xuống Bảo Lộc, đã dũng cảm cứu xe khách biển số 53N-2824 trong tình trạng mất phanh, nguy cơ lao xuống vực, giúp hơn 30 người trên thoát nạn.
Đây là hành động dũng cảm, thể hiện bản chất tốt đẹp, truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta. Tôi rất xúc động, nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của anh Phan Văn Bắc.
Nhân đây, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tăng cường phát hiện, kịp thời động viên, cổ vũ, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thân ái!
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản