banner tạm

Cập nhật lúc : 9:56 AM, 15/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Chủ tịch Quốc hội giới thiệu 6 nhân sự các cơ quan của Quốc hội

Được đồng ý về chủ trương kiện toàn bộ máy QH với những vị trí còn khuyết, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trình danh sách đề cử nhân sự để bầu bổ sung 1 Ủy viên UB Thường vụ, 1 Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, 4 Phó Chủ nhiệm các UB khác.

Chủ tịch Quốc hội giới thiệu 6 nhân sự các cơ quan của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội giới thiệu 6 nhân sự các cơ quan của Quốc hội để bầu bổ sung lần này (ảnh: Việt Hưng).

Nội dung làm việc đầu buổi sáng 15/11, đề nghị tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Phó Chủ nhiệm 4 ủy ban của Quốc hội của UB Thường vụ đã được Quốc hội chấp thuận với 401 đại biểu tán thành, 34 đại biểu không đồng ý, 14 đại biểu không biểu quyết. Như vậy, Quốc hội đã thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự các cơ quan của Quốc hội lần này.

Giới thiệu các ứng viên cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu bổ sung 1 ủy viên UB Thường vụ hiện đang khuyết là Trưởng Ban Dân nguyện. Ông Nguyễn Đức Hiền được giới thiệu để bầu trở thành thành viên thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về vị trí 1 Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội còn trống từ đầu nhiệm kỳ (Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất thống nhất cơ cấu 5 Phó Chủ nhiệm UB này, nhưng chỉ bầu được 4 người), Chủ tịch Quốc hội giới thiệu đại biểu Phạm Trí Thức, ủy viên Thường trực UB này để Quốc hội bầu làm Phó Chủ nhiệm UB.

Với các vị trí cấp phó đề nghị bầu thêm lần này, ông Nguyễn Lâm Thành, hiện là ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc được đề cử bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng.

Ông Nguyễn Văn Tuyết, Ủy viên Thường trực UB Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng được đề cử làm Phó Chủ nhiệm UB.

Ông Đặng Thuần Phong, Ủy viên Thường trực UB Các vấn đề xã hội được đề cử giữ chức Phó Chủ nhiệm UB này.

Ông Vũ Hải Hà hiện là UB Thường trực duy nhất của UB Đối ngoại được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Phó Chủ nhiệm UB này.

Thời gian còn lại của buổi sáng, các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự bầu bổ sung các chức danh trên. Việc bỏ phiếu kín để quyết định kết quả tín nhiệm của các ứng viên sẽ diễn ra vào sáng mai (17/11).

theo dantri

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản