banner tạm

Cập nhật lúc : 3:1 PM, 28/03/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Chú trọng bảo đảm an ninh hàng hải

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Chú trọng bảo đảm an ninh hàng hải - ảnh 1
Ảnh minh họa

Mục tiêu của Đề án là nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các quy định của Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS); Bảo đảm an ninh hàng hải nhằm thu hút đầu tư, phát triển thương mại hàng hải, kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ và hiệu quả với nhiệm vụ đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, khai thác bền vững nguồn tài nguyên biển...

Đề án được thực hiện theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1, từ nay đến năm 2015 sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh tàu biển và cảng biển; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý an ninh; nâng cao năng lực, quản lý, trình độ nghiệp vụ, thực hành của cán bộ quản lý an ninh, cán bộ an ninh tàu biển, cảng biển; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật cho các Cảng vụ hàng hải tại các khu vực trọng điểm; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan về an ninh tàu biển, cảng biển.

Giai đoạn 2016 - 2020 ngành Giao thông vận tải tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ cho công tác quản lý an ninh của các Cảng vụ hàng hải, các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải; hoàn thiện chương trình đào tạo, huấn luyện, cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo.

Giai đoạn sau 2020, bảo đảm đầy đủ cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm an ninh tàu biển và cảng biển; bảo đảm thực hiện đầy đủ, toàn diện quy định của Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải hoạt động hiệu quả.

Đề án nêu rõ, Cục Hàng hải Việt Nam có nhiệm vụ chủ trì, tổ chức thực hiện đề án; hàng năm tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện, tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải; xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án bảo đảm an ninh hàng hải theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải, các doanh nghiệp cảng biển, công ty tàu biển xây dựng Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh hàng hải; Xây dựng kế hoạch bảo vệ các công trình bảo đảm an toàn hàng hải hỗ trợ cảng biển trên biển Đông, hải đảo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền; Phối hợp các lực lượng quân sự, công an địa phương xây dựng Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh công trình bảo đảm an toàn hàng hải hỗ trợ cảng biển trên biển Đông, hải đảo.
Theo baodientu.chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản