banner tạm

Cập nhật lúc : 10:12 AM, 23/08/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Chưa nghiệm thu thanh toán bảo dưỡng đường đúng yêu cầu

Tổng cục Đường bộ VN vừa có công văn yêu cầu các khu quản lý đường bộ và sở GTVT  thực hiện đổi mới công tác bảo trì hệ thống quốc lộ. 

Theo đó, Tổng cục đã chỉ đạo các khu QLĐB, các sở GTVT triển khai Quyết định số 538/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt “Đề án đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ”. Đến nay, 100% các tuyến quốc lộ đã được tiến hành đặt hàng công tác bảo dưỡng thường xuyên theo chất lượng thực hiện. Tuy nhiên, việc nghiệm thu thanh toán công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ chưa được thực hiện theo đúng nội dung yêu cầu của hình thức này.

Tổng cục còn yêu cầu các Khu QLĐB hoàn thiện các văn phòng hiện trường, bố trí cán bộ tại hiện trường đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giám sát, nghiệm thu kịp thời cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ trong phạm vi được giao quản lý; đề xuất các tuyến, đoạn tuyến để thực hiện đấu thầu công tác bảo dưỡng thường xuyên thời gian 3 năm (2014 đến 2017)...


theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản