banner tạm

Cập nhật lúc : 9:8 AM, 03/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Chuyển biến bước đầu ở Bộ Giao thông vận tải

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng nghiêm túc, trách nhiệm, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chỉ rõ những yếu kém, hạn chế, đề ra kế hoạch khắc phục gắn với trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Kết quả là đã tạo những chuyển biến bước đầu quan trọng.
Chỉ rõ yếu kém, có kế hoạch khắc phục cụ thể
 
Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, bên cạnh việc đánh giá ưu điểm, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã phân tích chỉ rõ yếu kém làm cản trở sự phát triển của ngành. Ðó là một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, quan liêu, tư lợi, làm việc cầm chừng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó, dẫn đến tình trạng xây dựng và ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành còn chậm, tính khả thi chưa cao; vẫn để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, chưa hiệu quả, một số công trình xây dựng chậm tiến độ, kém chất lượng; nhiều doanh nghiệp nhà nước vay nợ lớn, hoạt động kém hiệu quả, chậm được sắp xếp, tái cơ  cấu, cổ phần hóa...
 
Thi công xây dựng Nhà ga T2 Nội Bài.
Thi công xây dựng Nhà ga T2 Nội Bài.
Nhận thức rõ đó là những vấn đề cấp bách, sau khi tiến hành kiểm điểm, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã đề ra kế hoạch cụ thể để khắc phục với sáu nhóm nhiệm vụ thường xuyên và bảy nhóm nhiệm vụ ưu tiên làm ngay. Trong đó, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Các thành viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT nêu gương trong trau dồi tư tưởng, đạo đức, lối sống để cấp dưới noi theo; đồng thời rà soát số cán bộ thuộc diện Bộ quản lý và đội ngũ công chức cơ quan Bộ để đánh giá, phân loại và bố trí, sắp xếp hợp lý, nhằm phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của mỗi cán bộ. Các quy định về quản lý cán bộ cũng được xem xét lại, để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tăng cường phối hợp các cơ quan tổ chức liên quan để nắm thông tin về cán bộ và công tác cán bộ; làm tốt quy hoạch cán bộ.
 
Nhằm đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Ðảng, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đề ra hai nhóm nhiệm vụ thường xuyên và ba nhóm nhiệm vụ ưu tiên làm ngay sau kiểm điểm. Trong đó, Ban Cán sự đảng thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch khi bàn bạc, quyết định các chủ trương lớn của Bộ và công tác tổ chức cán bộ; cùng Ðảng ủy Bộ GTVT kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong toàn đảng bộ; xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Bộ GTVT với Ðảng ủy Bộ GTVT và các cơ quan, tổ chức khác.
 
Một số kết quả bước đầu
 
Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo chuyển biến bước đầu quan trọng trong Bộ GTVT. Một số khuyết điểm đã và đang được khắc phục có hiệu quả.
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi trọng với các hình thức phong phú. Nhiều đơn vị đã tổ chức các buổi thông tin thời sự, đi tham quan các di tích lịch sử cách mạng, hội thảo "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp", "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ" gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ðến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và bổ sung tiêu chí chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình. Việc bố trí đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đều căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, năng lực thực tế của cán bộ; kiên quyết thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực. Tăng cường phối hợp các cơ quan, như Ðảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ðảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các địa phương để có thêm thông tin đánh giá chính xác cán bộ và bổ nhiệm cán bộ. Qua đó đã phát hiện và kịp thời dừng bổ nhiệm một số trường hợp chuẩn bị bổ nhiệm có sai phạm.
 
Bộ GTVT đã phối hợp Bộ Nội vụ chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể,  cá nhân của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các tập thể, cá nhân liên quan, triển khai thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với các sai phạm tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ đã  triển khai khắc phục có hiệu quả một số yếu kém trong công tác chuyên môn; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các vấn đề thực tiễn đòi hỏi cấp bách. Quy trình ban hành các văn bản đã được cải tiến theo hướng tăng cường trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân, các ý kiến phản biện xã hội nhằm khắc phục những yếu kém thường gặp trước đây. Chất lượng, số lượng, tiến độ, tính khả thi các văn bản quy phạm pháp luật đã được nâng lên một bước. Bộ GTVT đã soạn thảo trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 19 nghị định, ba quyết định; ban hành theo thẩm quyền 152 thông tư, thông tư liên tịch để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT. Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đề án có tầm nhìn xa hơn, tạo cơ sở khoa học cho việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ.
 
Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, Bộ GTVT đã cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ hàng chục công trình, chỉ tập trung đầu tư các công trình cấp bách, thiết yếu, có khả năng sớm đưa vào khai thác phát huy hiệu quả. Ðồng thời, điều chỉnh lại quy mô, tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư các công trình giao thông phù hợp điều kiện vốn và nhu cầu thực tiễn. Ðến nay Bộ cắt giảm khoảng 19 nghìn tỷ đồng tổng mức đầu tư tại một số dự án, công trình như: đường cao tốc Bến Lức - Long Thành giảm 8.464 tỷ đồng, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giảm 3.300 tỷ đồng, cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi giảm ba nghìn tỷ đồng, tiểu dự án 2 mở rộng nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Dốc Xây - Thanh Hóa giảm 328 tỷ đồng...
 
Nhằm tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành, nâng cao hiệu quả đầu tư, năm 2012, Bộ GTVT tiếp tục triển khai "Năm kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông". Ban hành và triển khai thực hiện Ðề án - Hoàn thiện cơ chế quản lý và công tác tổ chức quản lý chất lượng, tiến độ, giá thành xây dựng công trình giao thông"; Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng năng lực các Chủ đầu tư (Ban QLDA), tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu tham gia các dự án xây dựng công trình giao thông; Quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử lý trong quản lý chất lượng công trình giao thông,... Lãnh đạo Bộ GTVT và các đơn vị đã thường xuyên kiểm tra các dự án, làm  việc với các địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu trong nước và các đối tác nước ngoài để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Nhờ đó, không còn tình trạng công trình chậm tiến độ, nhiều công trình đã vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả cao khi đưa vào sử dụng.
 
Ðể giải quyết tình trạng vay nợ lớn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp như: xem xét tăng vốn điều lệ của một số tổng công ty, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, kiên quyết giữ đúng tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp theo kế hoạch, phương án đã phê duyệt. Ðến nay, các doanh nghiệp thuộc Bộ đã giảm được tình trạng vay nợ lớn, bước đầu lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, số nợ phải trả trên vốn điều lệ đã giảm bình quân 50% so với cuối năm 2011,...
 
Dù đã tạo chuyển biến tích cực, nhưng đây mới là kết quả bước đầu, một số khuyết điểm vẫn chưa được khắc phục triệt để. Việc tự soi, tự sửa sẽ tiếp tục được Ban Cán sự đảng, các cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên của Bộ GTVT thực hiện nghiêm túc, thường xuyên; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu để ngành GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
ÐINH LA THĂNG
Ủy viên T.Ư Ðảng,
Bí thư Ban Cán sự đảng,
Bộ trưởng Giao thông vận tải
theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản