banner tạm

Cập nhật lúc : 8:45 AM, 28/07/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Công bố các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm trong nước đã được chứng nhận

(UBATGTQG)- Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học công nghệ công bố các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm (MBH) trong nước đã được chứng nhận phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN.
Ngay sau khi nhận được công văn số 120/CV-UBATGTQG ngày 7/7/2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị công bố các loại MBH đạt quy chuẩn kỹ thuật, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã có văn bản hồi đáp kèm danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định chứng nhận MBH phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN.

Các cơ sở sản xuất và thương hiệu MBH cho người đi mô tô, xe máy trong nước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt quy chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN theo quy định tại Điều 20 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức chứng nhận phải công bố công khai danh mục các doanh nghiệp, sản phẩm được chứng nhận phù hợp quy chuẩn.

Khi triển khai quản lý chất lượng MBH, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng nhận được ý kiến của các địa phương đề nghị các tổ chức chứng nhận được chỉ định cần công bố cụ thể về tên doanh nghiệp, nhãn hiệu mũ, kiểu loại… đã được chứng nhận hợp quy đê tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có công văn số 941/TĐC-HCHQ ngày 28/6/2013 để đề nghị các tổ chức chứng nhận được chỉ định cần cập nhật thường xuyên và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử (website) của mình danh sách các doanh nghiệp đã được chứng nhận hợp quy (tên địa chỉ doanh nghiệp, nhãn hiệu, kiểu loại, số giấy chứng nhận hợp quy…). Đồng thời, các tổ chức phải phối hợp và hỗ trợ các cơ quan thanh tra, kiểm tra trong việc cung cấp thông tin khi có yêu cầu.

Hiện nay, các nội dung này đã và đang được các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện theo yêu cầu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Do đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có teher vào website của các tổ chức này để tra cứu, biết thông tin hoặc vào website của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (www.tcvn.gov.vn) tại mục “Doanh nghiệp MBH được chứng nhận đạt QCVN 2:2008/BKHCN”.

Chi tiết danh sách download tại đây

Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản