banner tạm

Cập nhật lúc : 3:13 PM, 28/09/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay VN phát động phong trào thi đua hăng hái lao động giỏi

 
Hướng tới lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong toàn Tổng công ty.

Phong trào thi đua nhằm mục đích động viên toàn thể CBCNV trong Tổng công ty hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu định hướng hoạt động của năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 

Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay VN phát động phong trào thi đua hăng hái lao động giỏi - ảnh 1

Tăng cường công tác Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao các cấp công đoàn Tổng công ty

Nội dung thi đua với khẩu hiệu hành động là “Cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Tổng công ty sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa và hiệu quả”. Tổ chức tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Phong trào thực hiện văn hóa công sở với phương châm “4 xin, 4 luôn”.

Phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, tham gia giát sát và phản biện xã hội, xây dựng công sở văn minh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Triển khai các phong trào thi đua gắn với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, tập trung nâng cao chất lượng đối thoại, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn các phong trào thi đua với hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tay nghề, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiêp 4.0, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị.

Thông qua các phong trào thi đua, các cấp công đoàn trong toàn Tổng công ty phải có chính sách và biện pháp thực hiện quyết liệt hơn nữa chương trình công tác năm, tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống, cụ thể hóa các nội dung phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề với các nội dung và hình thức phù hợp.

Các phong trào thi đua phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đoan viên, người lao động trong mọi hoạt động. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, phát hiện lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc, tiêu biểu để vinh danh khen thưởng, kiên quyết khắc phục bệnh phô trương, hình thức, lãng phí, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; Kết quả của các đợt thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm cụ thể có ý nghĩa thiết thực đối với từng cơ quan, đơn vị và đối với Tổng công ty.

Năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 là những năm có nhiều sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành. Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn phát huy truyền thống, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo điều hành bay an toàn, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

             

Theo VATM

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản