banner tạm

Cập nhật lúc : 11:41 PM, 04/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những thời khắc lịch sử

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những thời khắc lịch sử trong cách mạng.

Trân trọng giới thiệu bạn đọc hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những thời khắc lịch sử trong cách mạng: 

 

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ

 

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ

 

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ

 

 

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ

 

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ

 

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ

 

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ

 

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ

 

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ

 

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ

 

Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ

 


Đại tướng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ
theo vietnamnet.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản