banner tạm

Cập nhật lúc : 8:15 AM, 20/05/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Đề nghị bố trí vốn cho dự án mở rộng QL1 qua Quảng Ngãi

Sở GTVT Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị bố trí kế hoạch vốn năm 2014 để thực hiện đầu tư công trình mở rộng QL1 đoạn Km 1045 + 780 – Km 1051 + 845 và Km 1060 + 080 – Km 1063 + 877, tỉnh Quảng Ngãi vừa được Bộ GTVT phê duyệt.
Hơn 428 tỷ đồng đầu tư mở rộng QL1 đoạn Km 1045 + 780 – Km 1051 + 845 và Km 1060 + 080 – Km 1063 + 877
Hơn 428 tỷ đồng đầu tư mở rộng QL1 đoạn Km 1045 + 780 – Km 1051 + 845 và Km 1060 + 080 – Km 1063 + 877

Theo đó, để có kinh phí tổ chức triển khai thực hiện đầu tư Dự án, nhất là kinh phí thực hiện công tác bồi thường, GPMB để đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2014 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ GTVT, Sở GTVT đề nghị Bộ GTVT xem xét bố trí kế hoạch vốn năm 2014 để thực hiện đầu tư Dự án. Cụ thể, kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong năm 2014 cho Dự án là 135.000 triệu đồng, trong đó GPMB 70.000 triệu đồng, xây lắp 60.000 triệu đồng và chi khác 5.000 triệu đồng.

Bên cạnh đó,  trong thời gian chờ Bộ GTVT thông báo kế hoạch vốn năm 2014 và Bộ Tài chính nhập Tabmis cho Dự án, để có kinh phí tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quyết định phê duyệt phương án bồi thường của các địa phương, Sở GTVT đề nghị Bộ GTVT xem xét cho phép Sở GTVT tạm sử dụng kế hoạch vốn TPCP năm 2014 đã được bố trí cho Dự án mở rộng QL1 đoạn Km 1027 – Km 1063 + 877 – Km 1092 + 577 – Km 1125. Sau khi kế hoạch vốn năm 2014 được Bộ GTVT bố trí cho Dự án, Sở GTVT có trách nhiệm làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi hoàn trả vốn theo đúng quy định.

QL1 đoạn Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) – Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa)
QL1 đoạn Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) – Nghĩa Thương
(huyện Tư Nghĩa)

Dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Km 1045 + 780 – Km 1051 + 845 và Km 1060 + 080 – Km 1063 + 877 vừa được Bộ GTVT phê duyệt có điểm đầu tại Km 1045 + 780 (thuộc xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) và điểm cuối tại Km 1063 + 877 (thuộc xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa). Dự án có chiều dài khoảng 9,35km, bề rộng nền đường 20,5m, bao gồm 4 làn xe cơ giới (4 x 3,5m), 2 làn xe thô sơ (2 x 2m), dải phân cách và dải an toàn rộng 1,5m, phần còn lại là lề đường đất (đoạn ngoài đô thị) hoặc bó vỉa, đan rãnh (đoạn trong đô thị); xây dựng mới cầu Kênh tại Km 1051 + 559,67; tận dụng cầu Bản Thuyền (Km 1048 + 450,94) hiện hữu và xây dựng thêm 1 đơn nguyên bên cạnh; tận dụng cầu La Hà (Km 1062 + 876,08) hiện hữu và mở rộng cầu về 2 phía để đảm bảo đúng quy mô mặt cắt ngang.

Dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Km 1045 + 780 - Km 1051 + 845 và Km 1060 + 080 - Km 1063 + 877 có tổng mức đầu tư 428 tỷ đồng, từ nguồn vốn TPCP, trong đó tổng mức đầu tư dự án thành phần GPMB là 97 tỷ đồng được tách thành tiểu dự án và giao cho địa phương triển khai thực hiện. Thời gian khởi công dự án năm 2014 và hoàn thành vào cuối năm 2015.

theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản