banner tạm

Cập nhật lúc : 1:45 PM, 10/01/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Đổi mới, quyết liệt, lan tỏa hơn nữa

Đây là chỉ đạo của đồng chí Đinh La Thăng – Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Đảng ủy Bộ GTVT diễn ra sáng nay 10/1/2014. 
Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
 
Đồng chí Đinh La Thăng - Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đinh La Thăng - Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Đỗ Văn Thuật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết: Năm 2013, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối, chủ trương, nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng ngành GTVT thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2013.
 
Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự - Lãnh đạo Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, “Năm An toàn giao thông”; “Năm Kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông”; thực hiện công tác quản lý Nhà nước về GTVT đạt được những kết quả nổi bật: Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật về GTVT; phát triển nhanh hạ tầng giao thông trong điều kiện kinh tế khó khăn, NSNN bị tiết giảm; lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải; TNGT giảm cả 3 tiêu chí; sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp; bảo đảm việc làm, đời sống và thu nhập cho người lao động.
 
Bước sang năm 2014, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động, quyết tâm cao, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, với phương châm “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tăng tốc hơn nữa, phát triển hơn nữa”. 
 
"Đảng ủy Bộ sẽ phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ; các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014" – đồng chí Đỗ Văn Thuật khẳng định. 
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng và triển khai các nghị quyết của Đảng; Công tác tổ chức xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Công tác dân vận và công tác lãnh đạo các đoàn thể...
 
Đặc biệt, Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện 03 nhóm giải pháp đã đề ra trong chương trình hành động của Đảng ủy Bộ (số 488-CTr/ĐU) vào trong chương trình công tác tháng, quý để chỉ đạo thực hiện. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả triển khai thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đối với tập thể và cá nhân cấp ủy trực thuộc. 
 
Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng bộ, góp phần quan trọng hoàn thành toàn diện kế hoạch của ngành GTVT năm 2013. Bộ trưởng chỉ rõ một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả này là do đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Toàn Ngành đã tạo ra được khí thế làm việc sôi nổi, quyết liệt, khẩn trương.
 
Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại  trong năm 2013, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ năm 2014. Cụ thể, Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ Bộ GTVT cần tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng bộ với Ban Cán sự đảng, giữa Đảng bộ với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác xây dựng Đảng. 
 
Nhấn mạnh phải tiếp tục nâng cao, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, Bộ trưởng cũng yêu cầu phải khẩn trương hoàn chỉnh và thực hiện đề án kiện toàn Đảng bộ; Đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp có tính đặc thù, bám sát chủ đề của Ngành năm 2014 với phương châm “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tăng tốc hơn nữa và phát triển hơn nữa”. 
 
Triển khai nhiệm vụ năm 2014, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh việc  nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. “Sinh hoạt Đảng phải thực chất, phải nói thẳng, nói thật phải đi vào những việc hết sức cụ thể. Cùng đó, phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Làm tốt việc này, tiêu cực sẽ giảm, cải cách hành chính sẽ tốt” – Bộ trưởng khẳng định. 
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản