banner tạm

Cập nhật lúc : 4:33 PM, 26/07/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Giữ nguyên 18 Bộ và 4 cơ quan thuộc Chính phủ

 
Theo kết quả biểu quyết, Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới vẫn giữ nguyên 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ như nhiệm kỳ 2011-2016.
bieu-quyet

Các ĐBQH khoá XIV nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng nay (26/7), sau khi nghe Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Quốc hội khoá XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội đã báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Theo đó, ý kiến từ 63 đoàn đều nhất trí với nội dung trong tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật.

Cụ thể, có một số ý kiến đề nghị thành lập Bộ gia đình, phụ nữ và trẻ em hoặc Bộ thanh niên và trẻ em; thành lập cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo, gồm kinh tế biển, môi trường, an ninh biển; cơ quan quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp...

Có ý kiến đề nghị tách Bộ Tài nguyên Môi trường ra thành 2 Bộ; nhập Bộ Tài chính và Bộ kế hoạch Đầu tư thành Bộ Kinh tế tổng hợp; nhập Bộ Giao thông Vận tải vào với Bộ Xây dựng; Nhập Bộ Nội vụ vào Ban tổ chức TƯ và đổi tên một  số Bộ...

Trước những ý kiến trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xin tiếp thu và  cho biết, cơ cấu của Chính phủ theo mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã được giữ ổn định từ nhiệm kỳ QH khoá XII đến nay, phù hơp với xu thế chung của thế giới, phát huy hiệu quả, góp phần cải cách hành chính, thu gọn bộ máy cơ quan nhà nước.

Về việc đổi những tên gọi đã được sử dụng thời gian dài, cả trong nước và quốc tế sẽ gây lãng phí và nảy sinh nhiều phức tạp trong hoạt động. Do đó, Chính phủ đề nghị giữ nguyên tên gọi các bộ như hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết sẽ khẩn trương ban hành quy chế làm việc của Chính phủ, Nghị định khung, Nghị định quy định chức năng,  nhiệm vụ của từng bộ, cơ quan ngang bộ; bảo đảm thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, nâng cao hiệu lực hiệu quả, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu...

Với 462/ 469 đại biểu đồng ý (chiếm 93,52%), Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ đã được Quốc hội thông qua trong sáng  nay.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ vẫn giữ nguyên 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ như bộ máy tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế.

4 cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Phương án tổ chức nhiệm kỳ 2016-2021 là xây dựng cơ cấu tổ chức Chính phủ phải tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ với vị trí là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, đáp ứng vai trò quản lý nhà nướctrong nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng tinh gọn, hợp lý, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

Thực hiện nhất quan nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Những việc cơ liên quan, xác định rõ các cơ quan có liên quan phối hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo, chia cắt, bỏ trống trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

Theo Báo Giao thông

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản