banner tạm

Cập nhật lúc : 10:59 PM, 23/04/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hà Nội: Đưa tỉ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%

Tại Hội nghị lần thứ 4 BCH Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVI, ông Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Các chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2016 - 2020 đã được Chương trình đặt ra và được các đại biểu đồng tình liên quan đến các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và xây dựng Đảng.

Ha Noi: Dua ti le that nghiep thanh thi xuong duoi 4% - Anh 1

Mô hình nông thôn mới với cánh đồng đạt nhiều giá trị sản lượng cao.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) được đặt mục tiêu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là từ 8,5 - 9%. Trong đó dịch vụ tăng từ 7,8 - 8,3%; công nghiệp - xây dựng từ 10 - 10,5%; nông nghiệp từ 3,5 - 4%. GRDP bình quân/người đặt đặt mục tiêu ở mức 140 - 150 triệu đồng (tương đương 6.700 - 6.800 USD)…

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỉ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt từ 65 - 70%; số giường bệnh/vạn dân là 26,5; số bác sĩ/vạn dân là 13,5%; tỉ lệ xã, phường đạt chuẩn Quốc gia và y tế là 100%. Tỉ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo là 70 - 75%; tỉ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; tỉ lệ hộ nghèo cuối kỳ theo chuẩn mới là dưới 1,2%.

Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 kết nạp thêm 12.000 đảng viên; tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 70%; tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt trên 50%.

Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tập trung đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung. Tăng cường quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị.

Trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục phát triển nông thôn theo quy hoạch, phấn đấu đến 2020 có trên 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến 2020 thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 49 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng đặt nhiệm vụ tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, b dưỡng phát triển nhân tài, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với an sinh xã hội, tập trung phát triển y tế, nâng cao chất lượng, bồi dưỡng phát triển nhân tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nền thể dục thể thao tiên tiến, nâng cao thể chất người Hà Nội. Phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.

Trong công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, bám sát thực tiễn, thực hiện nói đi đôi với làm.

Theo iHay

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản