banner tạm

Cập nhật lúc : 3:0 PM, 04/08/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hãng hàng không phải chịu trách nhiệm trong việc chậm, hủy chuyến bay

(UBATGTQG)- Trước tình trạng chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm đối với các chuyện bay bị chậm, hủy chuyến trong trường hợp không phải do lỗi của hành khách.
Việc các hãng hàng không Việt Nam đang áp dụng chính sách bán vé máy bay trong đó có thu phí thay đổi chuyến bay, ngày bay và các điều kiện khác tùy theo mức giá vé là phù hợp với tập quán kinh doanh vận tải hàng không quốc tế nhằm đảm bảo doanh thu cho các hãng hàng không. Song, trong thời gian qua, tình trạng chậm, hủy chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam tăng cao đã gây bức xúc trong dư luận, hành khách đang có yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ, việc chăm sóc và đảm bảo các quyền lợi của hành khách.
Hãng hàng không phải chịu trách nhiệm trong việc chậm, hủy chuyến bay - ảnh 1
 Các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm chậm, hủy chuyến (Ảnh minh họa)

Để đảm bảo lợi ích, chất lượng dịch vụ hành khách và tăng cường trách nhiệm của hàng hàng không liên quan đến việc chậm, hủy chuyến bay trong trường hợp không phải do lỗi của hành khách, Bộ GTVT yêu cầu các hàng hàng không rà soát, đưa Điều lệ vận chuyển nội dung chi tiết đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Người vận chuyện tại điều 145 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Cụ thể, đối với các hãng hàng không phải thực hiện chuyển đổi hành trình theo yêu cầu của hành khách và không thu bất cứ khoản phí nào liên quan đến việc chuyển đổi hành trình cho hành khách trong trường hợp khách hàng đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị gián đoạn, bị chậm, bị hủy do lỗi của người vận chuyển. Đồng thời, cần thông báo công khai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển  trong trường hợp chậm, hủy chuyến, gián đoạn vận chuyển, không chấp nhận vận chuyển và trách nhiệm bồi thường ứng trước không hoàn lại theo quy định pháp luật. Quy định rõ các trường hợp chậm, huỷ chuyến bay vì lý do thương mại và trách nhiệm của hãng hàng không trong các trường hợp này.

Các điều lệ vận chuyển sửa đổi, bổ sung của hãng hàng không trình Cục Hàng không Việt Nam trong tháng 8/2014 để đăng ký theo dõi quy định pháp luật. Và công bố công khai các quyền, nghĩa vụ của người vận chuyển và của hành khách được quy định tại Điều lệ vận chuyển tại cảng hàng không, sân bay, các đại lý bán vé và trang thông tin điện tử của hãng hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, theo hướng bổ sung quy định trách nhiệm của các hãng hàng không trong trường hợp chậm, hủy chuyến, trình Bộ trong tháng 8 năm 2014. Đồng thời, xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không (thay thế Quyết định 10/2007/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT) theo hướng tăng mức bồi thường ứng trước không hoàn lại, trình Bộ GTVT trong tháng 8 năm 2014.

Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản