banner tạm

Cập nhật lúc : 8:51 AM, 19/02/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hệ thống quản lý cầu trực tuyến: Giúp quản lý cầu hiệu quả hơn

Ngày 18/2/2014 tại Hà Nội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo giới thiệu hệ thống quản lý cầu trực tuyến (VBMS).
Hệ thống quản lý cầu do Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng bằng nguồn lực của Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới quốc gia với mục tiêu xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý cầu.

Phần mềm quản lý cầu trực tuyến dựa trên công nghệ điện toán đám mây cho phép phân cấp, phân quyền trong việc thu thập, cập nhật, phân tích, khai thác và sử dụng dữ liệu cầu theo mô hình quản lý cầu thực tế.

Dữ liệu cầu được cập nhật và khai thác trực tuyến bằng trình duyệt Internet cài đặt trên các thiết bị đầu cuối khác nhau sẽ làm dữ liệu dễ dàng được cập nhật.

Một kế hoạch bảo trì cầu hiệu quả đòi hỏi cơ quan quản lý cầu phải có đủ dữ liệu thống kê và hiện trạng cầu chính xác và cập nhật cũng như mô hình hư hỏng xuống cấp của các dạng bộ phận kết cấu cầu trên mạng lưới.
 
Giúp quản lý cầu hiệu quả hơn 1
         Phó tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Phạm Quang Vinh kết luận Hội nghị.
 
Hệ thống quản lý cầu hoàn chỉnh cho phép Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện công tác lập kế hoạch một cách minh bạch và hiệu quả. Với điều kiện hiện tại, việc lập kế hoạch bảo trì cầu hàng năm được thực hiện trên nguyên tắc ưu tiên hóa. Các chỉ số ưu tiên hóa được cài đặt trong  mô đun kế hoạch của quản lý cầu trực tuyến, trên cơ sở dữ liệu thống kê, dữ liệu hiện trạng cầu, chương trình sẽ tính toán các chỉ số ưu tiên hóa hóa chỉ số hiện trạng cầu. Từ các chỉ số ưu tiên hóa và các điều kiện về chính sách và ngân sách, chuyên gia lập kế hoạch có thể đề xuất một số phương án kế hoạch bảo trì với chi phí tương ứng để các cơ quan liên quan ra quyết định kế hoạch hàng năm.

Việc cập nhật và khai thác dự liệu cầu được phân thành 3 cấp tương đương với 3 cấp quản lý cầu trên hệ thống quốc lộ: cấp tổng cục, cấp cục và Sở GTVT, cấp công ty quản lý cầu. Cấp công ty và tương đương thu thập và cập nhật dữ liệu thống kê, hiện trạng và dữ liệu quản lý cho từng cầu; cấp Cục, Sở GTVT kiểm tra, xác nhận dữ liệu do cấp dưới thu nhập, khai thác dữ liệu trên mạng lưới trên địa bán phục vụ công tác quản lý thường xuyên, lập kế hoạch bảo trì cầu. Người sử dụng ở từng cấp được phân quyền phù hợp với chức năng và nhiệm vụ trong thực tế.

Tại Hội thảo các đại biểu đã thảo luận xung quanh: khung pháp lý để xử lý thông tin; lượng thông tin lưu trữ; Việc đáp ứng được lượng người truy cập; Việc đánh giá dữ liệu như thế nào; việc kiểm tra, kết quả kiểm tra độ chính xác phụ thuộc rất nhiều và người kiểm tra nên độ chính xác thường mang tính cá nhân… Những câu hỏi của đại biểu tham dự đã được Tiến sỹ Tô Giang Lam, Trưởng tư vấn trong nước phân tích trả lời.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Phạm Quang Vinh đánh giá cao tính ưu việt của phần mềm; phần mềm sẽ giúp cho việc quản lý cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuận lợi hơn. Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ xây dựng quy chế sử dụng dữ liệu, sớm đưa phần mềm sử dụng để quản lý cầu. Đồng thời, Phó tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nắm bắt và ứng dụng công nghệ quản lý cầu trực tuyến vào việc quản lý cầu trên hệ thống quốc lộ. Các Sở GTVT cần nghiên cứu để áp dụng cho quản lý giao thông địa phương. Đồng chí Phạm Quang Vinh cũng yêu cầu tư vấn dự án bổ sung thêm dữ liệu về một số cây cầu mới; hoàn thiện sổ tay quản lý dử dụng…
theo duongbo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản